• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

เตรียมรับชมการประกวดดนตรีพื้นบ้านในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปี 65 ระหว่างวันที่ 18 – 27 มีนาคมนี้ ประชัน 18 คณะชื่อดังจากทั่วภาคอีสาน

จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษณ์ สืบสาน วัฒนธรรม ศิลปะการแสดงดนตรีโปงลาง ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีฮีตสิบสอง จังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา 4 กรกฎาคม 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 27 มีนาคม 2565 ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

มีวงโปงลางสมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 18 คณะ ประกอบด้วย

ประเภท ก ระดับประชาชนทั่วไป จำนวน 7 คณะ
1. วงโปงลางมรดกอีสาน จ.มหาสารคาม
2. วงโปงลางฮ้อยฮวมศิลป์ จ.มหาสารคาม
3. วงโปงลางโฮมฮักกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
4. วงโปงลางรวมดาว จ.เลย
5. วงโปงลางโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
6. วงโปงลางสินธุ์พระยาชัย จ.กาฬสินธุ์
7. วงอนุกูลโปงลาง จ.กาฬสินธุ์

ประเภท ข ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 6 คณะ
1. วงโปงลางสิรินธรวัลลี จ.บึงกาฬ
2. วงโปงลางวรราชวิทยา จ.เลย
3. วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
4. วงสามชัยโปงลาง จ.กาฬสินธุ์
5. วงโปงลางศิลป์สังข์ไน จ.ศรีสะเกษ
6. วงโปงลางแสนเมือง จ.ขอนแก่น

ประเภท ค ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน 14 ปี จำนวน 5 คณะ
1. วงโปงลางทายาทอีสาน จ.กาฬสินธุ์
2. วงสีโหน้อยโปงลาง จ.หนองคาย
3. วงโปงลางเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม
4. วงโปงลางศรีศิลป์ถิ่นโปงลาง จ.กาฬสินธุ์
5. วงโปงลางยุวบูรณ์ออนซอนศิลป์ จ.หนองคาย

โดยจะทำการจับสลากลำดับการแข่งขันในวันที่ 8 มีนาคม 2565