• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

อนุกูลนารีเจ๋งต่อเนื่อง! นร.ห้องพิเศษ SMTE คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ การประกวดโครงการ GPSC Young Social Innovator 2021 สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดกาฬสินธุ์ ช้างเผือกจาก 450 ทีมทั่วประเทศ

ยิ่งใหญ่ไปอีกโรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งแนวคิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ เข้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)” กับโครงการ GPSC Young Social Innovator 2021 ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว

จบลงเป็นที่เรียบร้อยอย่างสวยงาม และสง่างามมาก ๆ สำหรับพิธีประกาศผลรางวัลและพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ GPSC Young Social Innovator 2021 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี ในรอบแรกมีผู้สนใจสมัครส่งโครงการประกวด จำนวน 450 ทีม จากทั่วประเทศ จากคัดคัดสุดยอดผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 30 ทีม

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ มีด้วยกันทั้งหมด 3 ผลงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทการประกวด ดังนี้

ถ้วยพระราชทานฯ ในประเภทกระบวนการและวิธีการ
ได้แก่ผลงาน สารปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เขตร้อนจากแทนนินสกัดของใบหูกวาง จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ประกอบด้วยสมาชิกในทีม ดังนี้
1. นายนฤบดี เทียมพันธ์
2. นายสิรยศ อารีย์วงศ์
3. นายการรัฐ ปีติภพ
4. นายมนัส สิทธิโชคธรรม (ครูที่ปรึกษา)

ถ้วยพระราชทานฯ ในประเภทผลิตภัณฑ์
ได้แก่ผลงาน ไคโตซานกับการพัฒนาผ้าพื้นเมือง จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยสมาชิกในทีม ดังนี้
1. นายปูรณ์ ผานิตกุลวัฒน์
2. นายภูริทัตตุ์ เลิศกิจไพศาล
3. นางเสาวรจนี จันทวงค์ (ครูที่ปรึกษา)

ถ้วยพระราชทานฯ ในประเภทสิ่งประดิษฐ์
ได้แก่ผลงาน วัสดุลอกลายพิมพ์นิ้วมือจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ จากโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยสมาชิกในทีม ดังนี้
1. นางสาวณัฐกานต์ สิทธิสวัสดิ์
2. นางสาวกชมล ไชยสถิตย์
3. นางสาวอุมารินทร์ ไชยกำบัง
4. ดร.ธนศักดิ์ เจริญธรรม (ครูที่ปรึกษา)
5.นายกีรติ ภูนาหา (ครูที่ปรึกษา)

ดร.ธนศักดิ์ เจริญธรรม (ครูที่ปรึกษา) กล่าวว่า “นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนอนุกูลนารีเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.6/10 ซึ่งได้ทิ้งทวนก่อนจบ ม.6 ด้วยการสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน และจังหวัดกาฬสินธุ์ การดำเนินการสำเร็จลงได้ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ เอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี ที่สนับสนุนคณะครูและนักเรียนมาโดยตลอด หลังจากนี้นักเรียนคนเก่งจะนำผลงานไปจดสิทธิบัตรเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ และเตรียมตัวแข่งในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยต่อไป”

ด้านผู้จัดโครงการฯ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน พร้อมประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล รวมถึงน้อง ๆ ทุกทีม ที่ได้รับเหรียญรางวัลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญทอง เงิน หรือทองแดง เรียกได้ว่า GPSCYSI Season 4 ของเราเก่งกันมาก ๆ เลยค่า ไม่มีใครกลับบ้านมือเปล่าเลย สำหรับน้อง ๆ ทีม Online ของเราอดใจรอเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรกันก่อนนะคะ โครงการฯ จะรีบดำเนินการส่งให้ถึงมืออย่างเร็วที่สุด แล้วพบกันใหม่ Season หน้านะคะ”

#GPSCYSIfinalround
#GPSCYSI
#อนุกูลนารี
#Anukoolnaree