• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

นศ.ทุน กสศ. วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์สร้างทีม “ทีมนวัตกรอิเล็กทรอนิกส์” ลงพื้นที่ดูงานการผลิตข้าวเม่า เตรียมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพิ่มมูลค่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ช่วยชุมชน

ดร.ชัยพัฒน์พงษ์ ภูสัตย์คำ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้นำนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการผลิตข้าวเม่าของชาวบ้านนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ของนายตา รังหอม ชาวบ้านผู้ผลิตข้าวเม่า จากปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำ จึงได้เข้าศึกษาวิธีการเพิ่มมูลค่าของข้าว เป็นการผลิตข้าวเม่าออกขาย สามารถเพิ่มมูลค่าได้ 4-5 เท่าของราคาข้าวที่ขายในท้องตลาด

ดร.ชัยพัฒน์พงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้นำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา ซึ่ง นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้ให้นโยบายในการพัฒนาผลงานวิชาโครงการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และช่วยเหลือประชาชน ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จึงได้มีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมที่เข้าไปช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่ายจากเครื่องมือที่มีในท้องตลาดที่มีราคาค่อนข้างสูง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และนักศึกษาปกติ แผนกวิชาฯ ได้ตั้งชื่อให้ทีมว่า “นวัตกรอิเล็กทรอนิกส์” เป้าหมายในปีการศึกษา 2565 นี้จะร่วมกันพัฒนาผลงานจำนวน 2 ผลงานคือ 1.เครื่องนวดข้าว (สำหรับทำข้าวเม่า) ซึ่งมีการพัฒนาระบบกลไกลและความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน ผู้ผลิต 2.เครื่องคั่วข้าวเม่า ปกติใช้คนคั่วค่าจ้างกระทะละ 80 บาทต่อครั้ง ถ้าวันหนึ่งคั่ว หลายกระทะ ก็เป็นเงินต้นทุนหลายบาท อีกทั้งเครื่องมีอยู่ในท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง ทีมนวัตกรอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทำเพื่อช่วยลกต้นทุนของชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งผลงานทั้งสองผลงานนี้ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com