• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์เปิดห้องร้องทุกข์ ชาวบ้านขอสาปแช่งพวกทิ้งขยะไม่เป็นที่

บริเวณขอบถนนไปสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านข้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พบภาพอุจจาดตา (ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 ว่า น่าเกลียด, น่าอาย, อย่างที่ไม่ควรทำ) มีเศษขยะทั้งพลาสติก กิ่งไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง กองกระจายข้างถนน นอกจากอุจาดตาแล้วยังกระทบต่อสภาพกาย สภาพใจ ของผู้สัญจรผ่านไปมา แม้ว่าทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จะทำการปักป้ายห้ามทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังมีมือดีแอบเอาขยะไปทิ้งแบบมักง่าย

ชาวบ้านจึงขอสาปแช่งคนที่เอาขยะไปทิ้งบริเวณดังกล่าว ไม่ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งชาตินี้และภพหน้า และขอขอบคุณหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่จะไปจัดการขยะให้เรียบร้อย และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะมีที่จัดเก็บขยะให้ชาวบ้าน ผู้รับบริการให้เพียงพอด้วยครับเจ้านาย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com