• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

ประกันชีวิตควบการลงทุน คุ้มกว่าประกันธรรมดาจริงไหม?

ประกันชีวิตควบการลงทุนคุ้มกว่าประกันธรรมดาจริงไหม? เป็นคำถามที่หลายคนยังสงสัย ซึ่งในวนนี้เรามีคำตอบมาให้ พร้อมพาคุณมารู้จักกับประกันชีวิตควบการลงทุนให้มากขึ้น

ประกันชีวิตควบการลงทุนคืออะไร

ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) คือ ประกันชีวิตที่มีทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการออมเงิน โดยนำเบี้ยประกันส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนรวมหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ผลตอบแทนจากการลงทุนจะถูกนำมาเพิ่มมูลค่าของกรมธรรม์และจ่ายเป็นเงินคืนเมื่อครบกำหนดหรือเมื่อเสียชีวิต

ลักษณะของประกันชีวิตควบการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

1.ส่วนความคุ้มครองชีวิต

ให้ความคุ้มครองชีวิตผู้เอาประกันภัยเมื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

2. ส่วนการลงทุน

นำเบี้ยประกันส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนรวมหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ผลตอบแทนจากการลงทุนจะถูกนำมาเพิ่มมูลค่าของกรมธรรม์และจ่ายเป็นเงินคืนเมื่อครบกำหนดหรือเมื่อเสียชีวิต

ประกันชีวิตควบการลงทุนคุ้มไหม ?

ประกันชีวิตควบการลงทุนจะคุ้มค่าไหมนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ซื้อประกัน โดยหากผู้เอาประกันภัยต้องการความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนมากนัก ประกันชีวิตแบบธรรมดาก็อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

ในทางกลับกัน หากผู้เอาประกันภัยต้องการทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า

ข้อดีของประกันชีวิตควบการลงทุน

 • มีทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
 • สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความต้องการ
 • สามารถเลือกกองทุนรวมหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ได้ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • สามารถนำเงินลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้

ข้อเสียของประกันชีวิตควบการลงทุน

 • มีความเสี่ยงที่เงินลงทุนจะขาดทุนได้
 • เบี้ยประกันอาจสูงกว่าประกันชีวิตแบบธรรมดา
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อที่จะได้ลงทุนได้อย่างรอบคอบ

การเลือกซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน

 • วัตถุประสงค์ในการซื้อประกัน

ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาว่าต้องการความคุ้มครองชีวิตเป็นหลักหรือต้องการโอกาสในการสร้างผลตอบแทนมากกว่า

 • ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาว่ายอมรับความเสี่ยงที่เงินลงทุนจะขาดทุนได้หรือไม่

 • ระยะเวลาการลงทุน

ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาว่าต้องการลงทุนในระยะยาวหรือระยะสั้น

 • ผลตอบแทนที่ต้องการ

ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาว่าคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนเท่าไหร่

ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนจากหลายบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่ยอมรับได้