• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม Big Day “ 14 พฤษภา ชาวตักสิลา พร้อมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง”

วันที่ ( 9 พ.ค.66 ) ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      (Big Day ) “14 พฤษภา ชาวตักสิลา พร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์จากที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ไปตามถนนสายหลัก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และเชิญชวนชาวมหาสารคาม ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม นี้

น.ส.จุฑามาศ จันโท ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.มหาสารคาม กล่าวว่า สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม Big Day “14 พฤษภา ชาวตักสิลา พร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” ซึ่งเป็นการจัดพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้มีความรู้ ความเข้าใจ การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง กระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 14 พ.ค.2566 ให้มากขึ้น ซึ่งสรุปข้อมูลการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา จ.มหาสารคาม มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง รวม 6 เขตเลือกตั้ง และหน่วยผู้พิการ ทุพพลภาพและคนชรา จำนวน 307 คน ผู้มาใช้สิทธิ 302 คน คิดเป็นร้อยละ 98.37 ,และการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง รวมจำนวน 7,974 คน ผู้มาใช้สิทธิ 7,399 คน คิดเป็นร้อยละ 92.79 ภาพรวมการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้าน นายเกียรติศักดิ์ฯ ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า การเลือกตั้งคือเครื่องมือของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอเชิญชวนชาวจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงกลุ่มเยาวชน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากที่สุด อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีนโยบายสาธารณะที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชน ไม่ทุจริต ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เพื่อจะได้ผู้แทนที่ดีเข้าไปบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

/พิเชษฐ  ยากรี  – มหาสารคาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มอบธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด
อุทกภัยที่ท้ายลำน้ำพะยังที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุมวลน้ำจำนวนมากไหลมาสะสมรอระบายลงสู่แม่น้ำชี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566