• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

มหาสารคาม อบต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย  จัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด   สร้างสีสันความสนุกสนาน สอดแทรกการสร้างความรักสามัคคีในชุมชน

เวลา 09.00 น. วันนี้ (22 ก.ค.66) ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว ตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายธนวัฒน์ อุดรพิมพ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเขวาใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายมงคล นามสีอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่ กล่าวรายงาน มีนายธนพัฒน์ บัวทอง ประธานสภา อบต.เขวาใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน อสม. ในตำบลเขวาใหญ่ เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรม ได้มีขบวนพาเหรด ของนักกีฬา 6 สี แสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่คนในชุมชน  การแสดงฟ้อนรำของตัวแทนหมู่บ้านต่างๆ   จากนั้นมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ที่สร้างสีสันความสนุกสนาน สอดแทรกการสร้างความรักสามัคคีในชุมชน ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ กีฬาพื้นบ้าน โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 6 สี จาก 21 หมู่บ้าน มีประชาชนสนใจเข้าร่วมนับ 1,000 คน

นายมงคล นามสีอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ยาเสพติดได้เข้ามาสู่เด็กและเยาวชนอย่างรวดเร็ว และแพร่หลาย การเข้าถึงยาเสพติดประเภทต่างๆสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ทำให้เด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต้องสูญเสียอนาคตของตนเองไปกับยาเสพติดเหล่านั้น การจะทำให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ห่างไกลจากยาเพติดนั้น คือการหากิจกรรมต่างๆ มาทำ

เพื่อจะได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ไม่มีเวลาในการที่จะหมกมุ่น และสนใจในยาเสพติดน้อยลง ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬา ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่จึงจัดได้โครงการกีฬาเขวาใหญ่ต้านภัยยาเสพติดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ได้มีการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ เศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกด้วย

พิเชษฐ  ยากรี / มหาสารคาม