• อาทิตย์. เม.ย. 21st, 2024

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันนี้ 12 ก.ค.2566   พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์  รวมวงศ์ ผกก.สภ.โพนทอง ได้ร่วมกับโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาซึ้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอโพนทอง ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ 10 ต. สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้แก่ ทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาษามัธยมศึกษา เขต 27  .ในโครงการเพื่อยกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ”ชื่อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา”ให้เป็น สภ.โพนทองพัฒนาวิทยา เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของ สภ.โพนทองและเป็นหูเป็นตาให้ชุมชน ในการแจ้งเบาะแสยาเสพติดและอาชญากรรมภายใต้การกำกับดูแล ของ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนทองพร้อมครูฝ่ายปกครอง หรือครูที่ปรึกษาโครงการ และครูประจำชั้น กองร้อยน้ำหวานร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง

สภ. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาแบ่งงานในสถานีออกเป็น 5 งาน ประธานนักเรียนทำหน้าที่   หัวหน้าสถานีตำรวจ(ผกก.) ผู้กำกับการ ในโรงเรียน และแต่งตั้งให้นักเรียนผู้ที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ช่วยงานอยู่ในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายงานอำนวยการมีหน้าที่ ร่วมวางแผน ติดตามและประเมินผลงาน ฝ่ายงานป้องกันปราบปราม ปฏิบัติงานด้านงานข่าว การสอดส่องควบคุมแหล่งอบายมุข และจัดระเบียบสังคม ฝ่ายงานจราจร ดูแล แนะนำให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร ฝ่ายงานสืบสวน ปฏิบัติงานด้านสืบสวนเชิงลึกความจริงที่ซุกซ่อน หรือ ปิดบังอยู่ข้างใน

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ    เยาวชนส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน มีเงินอยู่ในกระเป๋าเสมอสําหรับค่าขนม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น ซึ่งพ่อแม่และผู้ปกครองให้มา จึงทำให้ผู้ลัก-ลอบค้ายาเสพติดมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดให้กับเยาวชน นั้นจะทำให้มีลูกค้าอยู้สม่ำเสมอ และใช้กลยุทธ์ในการขายแบบขายตรง(Direct sale) ใน กลุ่มเพื่อนสนิท และด้วยความเป็นเพื่อนสนิทจึงไม่กล้าเปิดเผยความผิดของเพื่อน และไม่กล้าปฏิเสธเพื่อน จึงทำให้การแพร่ระบาดยาเสพติดเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว จึงจำเป็นที่นักเรียนจะต้องรู้เท่าทันกลลวงของผู้ค้ายาเสพติดที่จ้องจะดูดเงิน ค่าขนมในกระเป๋าของนักเรียนตลอดมา   ด้านเพิ่มทักษะจราจรปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถ นำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว
สนิท ไชยโชค/ภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มอบธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด
อุทกภัยที่ท้ายลำน้ำพะยังที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุมวลน้ำจำนวนมากไหลมาสะสมรอระบายลงสู่แม่น้ำชี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566