• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

อุทกภัยที่ท้ายลำน้ำพะยังที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุมวลน้ำจำนวนมากไหลมาสะสมรอระบายลงสู่แม่น้ำชี

เช้าวันนี้วันนี้ 13 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าท้ายลำน้ำพะยัง เริ่มประสพอุทกภัยที่ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดมีมวลน้ำจำนวนมากสะสมรอระบายไหลลงสู่แม่น้ำชี ที่บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมไร่นาไหลบ่าถนนและบ้านเรือนตามสองฝั่งน้ำลำน้ำยัง ลำน้ำยัง เป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำชี

ตำบลนางามทั้งตำบล 16 หมู่บ้าน เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา นาปี-นาปรัง เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำชี ทิศใต้ แม่น้ำยัง ทิศตะวันออก ลำชีหลง รวมทั้งลำห้วย หนอง คลอง บึง มีเนื้อที่ทั้งหมด 70.77 ตารางกิโลเมตร  43,750 ไร่เป็นตำบลค่อนข้างใหญ่ ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน ประชากร 7605 จำแนกเป็นชาย 3,798 คน หญิง 3,896 คน จำนวนครัวเรือน 1,978 ครัวเรือน อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดทางด้านทิศตะวันออก 49 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก อำเภอเสลภูมิ ด้านทิศใต้ 15 กิโลเมตร

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
ขอบคุณภาพ//ทีมตอบโต้ภัยพิบัติผู้ใช้นามว่า สท. รัชพล คนอาสา