• พุธ. ก.พ. 21st, 2024

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร  วันหยุดไม่หยุด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 9 เม.ย.2565  นายสุระชัย  กระเดา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำไส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันดี โคตรวงค์  ร่วมกับฝ่าย   นิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ   ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการตัดหญ้า  ตบแต่งต้นไม้  และจัดสวน  ให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายสุระชัย  กล่าวว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำไสเป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด และเป็นหน่วยงานที่ ให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสำนักงานให้น่า อยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่สำนักงานให้ดียิ่งขึ้น สถานที่สวยงาม สะอาด ร่ม รื่นและปลอดภัย เน้นความพึงพอใจของผู้มารับบริการเป็นที่สุด

มงคล  โพธิ์ไพร/ข่าว-ภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มอบธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด
อุทกภัยที่ท้ายลำน้ำพะยังที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุมวลน้ำจำนวนมากไหลมาสะสมรอระบายลงสู่แม่น้ำชี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566