• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร  วันหยุดไม่หยุด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 9 เม.ย.2565  นายสุระชัย  กระเดา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำไส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันดี โคตรวงค์  ร่วมกับฝ่าย   นิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ   ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการตัดหญ้า  ตบแต่งต้นไม้  และจัดสวน  ให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายสุระชัย  กล่าวว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำไสเป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด และเป็นหน่วยงานที่ ให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสำนักงานให้น่า อยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่สำนักงานให้ดียิ่งขึ้น สถานที่สวยงาม สะอาด ร่ม รื่นและปลอดภัย เน้นความพึงพอใจของผู้มารับบริการเป็นที่สุด

มงคล  โพธิ์ไพร/ข่าว-ภาพ