• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

กาฬสินธุ์ติด 1 ใน 5 จังหวัดเผาอ้อยสูงสุด ยังพบ 6 วันล่าสุดค่า PM 2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กาฬสินธุ์ – วัยรุ่นหรือคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่มีสุขภาพแข็งแรงคงจะยังไม่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ แต่เด็กแรกเกิด ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ เชื่อว่าหลายคนเริ่มได้รับผลกระทบแล้วกับสภาพมลพิษทางอากาศที่ 6 วันล่าสุด มีค่า PM 2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ล่าสุดวันนี้ (20 มี.ค. 2566) ค่า PM 2.5 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ต.เหนือ อ.เมือง, กาฬสินธุ์ มีค่าอยู่ที่ 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกันมาเป็นวันที่ 3 ต่อเนื่องแล้ว

ยังพบข้อมูลจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตอ้อย ปี 2565/2566 เข้าหีบรวมทั้งสิ้น 105 ล้านตัน หรือสูงสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศเตรียมพร้อมเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบจากชาวไร่อ้อยมาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 ปริมาณอ้อยมากขึ้นส่งผลให้สัดส่วนการเผาอ้อยก็ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเช่นกัน

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565-2 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้วกว่า 52 ล้านตัน และในจำนวนนี้เป็นอ้อยที่ถูกลักลอบเผากว่า 15 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 29.93% เมื่อตรวจสอบในรายละเอียดจะพบว่ามีจังหวัด 5 จังหวัดที่มีปริมาณการเผาอ้อยสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 2.03 ล้านตัน อุดรธานี 1.25 ล้านตัน กาฬสินธุ์ 1.21 ล้านตัน เพชรบูรณ์ 1.09 ล้านตัน และสุพรรณบุรี 1.03 ล้านตัน ในขณะที่มี 5 กลุ่มบริษัทที่รับอ้อยเผามากสุด ได้แก่ กลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรือง (10 โรง) 3.06 ล้านตัน กลุ่มบริษัทมิตรผล (7 โรง) 2.87 ล้านตัน กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น (5 โรง) 1.57 ล้านตัน กลุ่มบริษัทวังขนาย (4 โรง) 1.33 ล้านตัน และกลุ่มบริษัทเกษตรไทย (3 โรง) 0.90 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม โรงงานน้ำตาลโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนหนึ่งก็ได้ปิดหีบไปแล้ว และยังมีรายงานจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ายังพบเพื่อนบ้านบางคนที่ยังมักง่าย ชอบเผาหญ้าข้างทาง เผาฟาง เผาขยะ และบางคนหนักสุดเผาป่าเพื่อเร่งพืชผักของป่าตามฤดูกาล เพราะยังไม่มีความรู้ว่าการเผาทำให้เกิดมลพิษร่วม ส่งผลกระทบโดยรวมไปด้วย จึงขอฝากประชาชนทุกท่านหากต้องการสูดอากาศบริสุทธิ์ร่วมกัน อยากให้บุตรหลานและคนในครอบครัวของท่านมีสุขภาพดีอายุยืนยาว ก็ให้หยุดการกระทำที่ส่งผลทำให้เกิดมลพิษและภาวะโรคร้อน เพราะช่วงนี้อากาศก็ร้อน มาเจอมลพิษทางอากาศด้วยก็จะส่งผลกระทบเป็น 2 เท่าหนักไปด้วย และในวันที่ 14 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา ระหว่างที่ท่านพ่อเมืองกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ อ.สามชัย เขตเทือกเขาภูพานได้พบไฟป่าลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างกว่า 20 ไร่ คณะได้หยุดรถ ปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยเครื่องมือ คือ กิ่งไม้สด โดยกำลังพลที่ปฏิบัติการกว่า 30 นาย ทั้งเจ้าหน้าที่ อส. เจ้าหน้าที่ปกครอง พัฒนาชุมชน เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมคณะ โดยใช้เวลากว่า 40 นาที จึงสามารถควบคุมไฟป่าได้ ก็ถือเป็นสาเหตุหนึ่งของมลพิษทางอากาศที่ทำให้ค่า PM 2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนหนึ่งด้วย