• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ MOU ตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ช่วยลดภาระผู้ป่วยที่ต้องจ่ายสูง

กาฬสินธุ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เทศบาลเมืองกาพสินธุ์ และอบรมให้ความรู้ เรื่อง รู้ทันโรคไต ปลอดภัยอายุยืน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาพสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี เมื่อเกิดภาวะไตวายแล้วผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองกาพสินธุ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาพสินธุ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาพสินธุ์ ได้มีแนวทางร่วมกันให้จัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2557 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมืองกาพสินธุ์ ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ครอบคลุม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยปรับปรุงพื้นที่ภายในชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเป็นสถานให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม”

เพื่อให้การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เทศบาลเมืองกาพสินธุ์ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เทศบาลเมืองกาพสินธุ์จึงได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาพสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาพสินธุ์ เพื่อแสดงถึงความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและป้องกันความเสี่ยงในทุกกลุ่มวัย ในโอกาสนี้ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีความเสี่ยง และประชาชนทั่วไป เรื่อง รู้ทันโรคไต ปลอดภัยอายุยืน โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลกาพสินธุ์ นำโดย แพทย์หญิงปิยนุช ประฏิภาณวัฒน์ (อายุรแพทย์โรคไต) โรงพยาบาลกาพสินธุ์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง รวมทั้งแนะนำการปรับพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี และอายุยืนต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com