• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

สภาเกษตรกรเมืองน้ำดำฯ จับมือ นักธุรกิจมะรุมขุมทรัพย์บ้านยาง ผุดโครงการปลูกมะรุมแก้จนคนกาฬสินธุ์

สภาเกษตรกรฯ จับมือ นักธุรกิจมะรุมขุมทรัพย์บ้านยาง ผุดโครงการปลูกมะรุมแก้จน เพื่อคนกาฬสินธุ์ นำร่องที่ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ แจกต้นกล้าฟรี รับซื้อเมล็ดแห้งแบบเงินสด ราคาดีกิโลกรัมละ 100 บาท จ่ายเงินสด เริ่มทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มธุรกิจน้ำมันมะรุมขุมทรัพย์บ้านยาง นำโดย ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกลุ่มธุรกิจมะรุมขุมทรัพย์บ้านยาง นายธีรวุฒิ ชัยพัฒน์ ผู้จัดการธุรกิจน้ำมันมะรุมขุมทรัพย์บ้านยาง นายพิพัฒน์พงษ์ อ่อนแก้ว ผู้จัดการวนเกษตรบ้านโฮม ยางตลาด จัดประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกมะรุมแก้จนเพื่อคนกาฬสินธุ์ ด้วยระบบเกษตรพันธสัญญา ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่ตำบลโนนบุรี และตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมประชุมรับฟังโครงการฯ ให้ความสนสนใจ พร้อมสมัครร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการปลูกมะรุมแก้จนเพื่อคนกาฬสินธุ์ ด้วยระบบเกษตรพันธสัญญา ปีงบประมาณ 2566 เป็นแผนงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเงื่อนไขตลาดนำผลิต ของการขับเคลื่อนกลไก 3 ห่วง 3 เงื่อนไข ตามยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมกาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ หรือ Kalasin Smart Green City ประเด็นส่งเสริมพืชทางเลือก (Alternative Agriculture) โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน เป็นผู้รับซื้อผลผลิตในราคาประกันให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะ “มะรุม” เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก ที่นักธุรกิจกลุ่มน้ำมันมะรุมขุมทรัพย์บ้านยาง รับซื้อเมล็ดมะรุมแห้งทุกสายพันธุ์จากเกษตรกรในราคาประกัน เริ่มต้นที่กิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์เห็นว่า เป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว สามารถปลูกแบบเกษตรผสมผสาน เป็นรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ จึงจัดทำเป็นโครงการฯ ส่งเสริมการปลูกมะรุมแก้จนเพื่อคนกาฬสินธุ์ นำร่องในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ และเครือข่ายกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ต้นแบบนำร่อง หากประสบผลสำเร็จก็จะขยายไปพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ดร.นิรุจน์กล่าว

ด้านนายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานกลุ่มธุรกิจมะรุมขุมทรัพย์บ้านยาง กล่าวเพิ่มเติมว่า มะรุมเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว มักเจริญเติบโตได้ดีเมื่อปลูกแบบผสมผสาน แต่จะเติบโตไม่ดีหากปลูกเชิงเดี่ยว จึงเหมาะสำหรับปลูกตามบ้านเรือน หัวไร่ปลายนา ผสมผสานกับพืชชนิดอื่นๆ เริ่มให้ฝักเมื่ออายุประมาณ 8 เดือน หากดูแลดีๆจะให้ผลผลิตตลอดปี จึงเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ โดยราคารับซื้อเมล็ดแห้งเริ่มต้นที่ กิโลกรัมละ 100 บาท จ่ายเป็นเงินสด และรับซื้อได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนเกษตรกรที่สนใจร่วมโครงการฯ และต้องการรับต้นกล้า ก็สามารถรับต้นกล้าฟรีคนละ 10 ต้น ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์

เกษตรกรที่สนใจร่วมโครงการปลูกมะรุมแก้จนเพื่อคนกาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียด และสมัครร่วมโครงการฯ ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางชั้น 4 โทรศัพท์ 043 816 759 ในวันเวลาราชการ

#โครงการปลูกมะรุมแก้จนเพื่อคนกาฬสินธุ์ #ตลาดนำผลิต #ส่งเสริมพืชทางเลือก #OKAY Kalasin #Smart Green City

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com