• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันโลกออนไลน์และกระบวนการช่วยเหลือหากต้องตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ จัดกิจกรรม “1212 ETDA Workshop สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” แก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วทุกภูมิภาค โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้เนื้อหาที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็น การอัปเดตเทรนด์ภัยออนไลน์ รูปแบบกลลวงในรูปแบบต่างๆ วิธีการรับมือ ตลอดจนแนวทางการให้คำแนะนำ การให้ความช่วยเหลือ การประสานติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นและส่วนกลางที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น และการสร้างความตระหนักรู้และการรู้เท่าทันออนไลน์ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์

ในส่วน ของ AIS โดยนายธีรยุทธ ถิ่นทัพพระยา ผู้จัดการแผนกลูกค้าองค์กร-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมเสวนาให้ความรู้ ที่จังหวัดนครราชสีมา และอุบลราชธานีในหัวข้อ “รู้ทันกลโกงซื้อขายออน์ไลน์ รู้ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อภัยออนไลน์ ตลอดจนรู้วิธีป้องกัน การช่วยเหลือ และการจัดการปัญหาออนไลน์ ซึ่งการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจเป็นความตั้งใจของ AIS ที่จะร่วมสร้างสังคมดิจิทัลให้ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้นมาโดยตลอดผ่านหลักสูตร AIS อุ่นใจไซเบอร์ ในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย”

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนรู้หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ได้ที่ https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!