• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

กาฬสินธุ์จัดงาน “หนึ่งราตรี 3 ใจรวยช่วยจน สตรีสากลจังหวัดกาฬสินธุ์” รำวงมหาดไทยรวมใจ 18 อำเภอ

(4 เม.ย. 2566) เวลาประมาณ 19.00 น. ที่บริเวณลานสวนหย่อม ด้านหน้าหอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน และ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดงาน “หนึ่งราตรี 3 ใจรวยช่วยจน สตรีสากลจังหวัดกาฬสินธุ์” จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ปี 2566 ให้แก่สตรี 18 อำเภอ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีนางกุหลาบ พิศวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

หลังจากเสร็จพิธีการมอบรางวัลสตรีดีเด่นแล้ว ได้มีการจัดกิจกรรม “รำวงมหาดไทย” กิจกรรมรำวงย้อนยุคจากคณะฆ้องชัยพัฒนา ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานและพร้อมเพรียง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com