• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

กาฬสินธุ์ พายุร้อนถล่มเสียหายบ้านพัง 328 หลัง

พ่อเมืองกาฬสินธุ์ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุร้อนถล่ม ลมกรรโชกอย่างรุนแรง พัดหลังคาบ้านเรือนฟังเสียหายเป็นวงกว้าง 6 อำเภอ บ้านเรือนราษฎรเสียหายกว่า 328 ครัวเรือน


(16 เม.ย.) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผศ.จุรีรัตน์ตน์ กอจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสนธุ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ เพื่อเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุวาตภัย ได้รับผลกระทบจากพายุร้อนพัดถล่ม ฟนตก ลมกรรโชกอย่างรุนแรง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เป็นเหตุให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย


โดยในส่วนของพื้นที่อำเภอสมเด็จมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากพายุร้อน จำนวน 5 ตำบล 24 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 268 หลัง โรงเรียน 1 แห่ง ส่วนในภาพรวมทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สมเด็จ,นาคู, อ.นามน,อ.เขาวง,อ.กุฉินารายณ์ และ อ.ห้วยเม็ก มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 328 หลังคา

สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ครั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขอรับการสนับสนุนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ ถุงยังชีพ จากสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำมาช่วยเหลือ และจะได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาดำเนินการซ่อมบ้านเรือนราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากสาเหตุดังกล่าว ให้สามารถพักอาศัยอยู่ได้อย่างปกติสุขเช่นเดิม