• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่องกับผู้เมาสุราขณะขับรถ จับ 3,434 คน เทศกาลสงกรานต์ 2566

จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝ่าฝืนกฎจราจร การไม่สวมหมวกนิรภัย และการดื่มแล้วขับ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จับดำเนินคดี 3,434 คน

วันนี้ 16 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยมี นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล และเพื่อปรับยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดกาฬสินธุ์

นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ในรอบของวันที่ 15 เมษายน 2566 เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ในภาพรวมสะสม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 เมษายน 2566 เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1 คน เสียชีวิต 1 ราย และการตรวจยึดรถที่กระทำความผิด ข้อหาเมาสุราขณะขับรถ สะสม 5 วัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 331 คัน รถยนต์ส่วนบุคคล 58 คัน รวม 389 คัน
พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วไว้ทุกสถานีตำรวจภูธร เพื่อทำหน้าที่กวดขันวินัยจราจรไม่เฉพาะการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเท่านั้น ชุดเคลื่อนที่เร็วสามารถเดินทางเข้าไปในชุมชน ซึ่งเป็นเส้นทางรอง ทำหน้าที่ตรวจและจับกุมผู้กระทำผิดและฝ่าฝืนกฎจราจร เน้น 10 ข้อหาหลักโดยเฉพาะเมาแล้วขับ สถิติการจับกุมค่อนข้างสูง ในระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2566 จับกุมดำเนินคดีแล้ว 3,434 คน

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงการเดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้คุมเข้มทุกมาตรการเพื่อรองรับการเดินทางกลับ
โดยให้ตำรวจในพื้นที่ดูแลจัดการการจราจรเข้าออกจากจุดบริการปั้มน้ำมันเพื่ออำนวยความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทาง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำให้ผู้ประกอบการท่าเรือได้จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พร้อมทั้งอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นการเดินทางในช่วงขากลับผู้ขับขี่อาจมีสภาพร่างกายไม่พร้อม อ่อนหล้าอาจเกิดการหลับในเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้