• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

โคกหนองนาหนึ่งไร่อยู่อย่างมีความสุขที่ดงพยุงอำเภอดอนจาน

วันนี้ 9 มิถุนายน 2566 เดินทางไปที่โคกหนองนา นายคำเพียร เฉิดวิจิตร ที่บ้านดงพยุง หมู่ที่ 4 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการตามโครงการโคกหนองนาขนาด 1 ไร่ มีบ่อน้ำขนาก 1,200 ลบ.เมตร ลึก 9 เมตร เก็บน้ำได้ 4-5 พัน ลบ.เมตร ขอบบ่อปลูกพืชผักผลไม่ ข่อ ตะไคร้ มะม่วง มะพร้าว พริก มะเขือ พืชผักสวนครัว ทุกชนิด

ในบ่อปล่อยปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียร ก่อนลงมือทำ ถูกคัดค้านว่า อย่าทำ เดี๋ยวต้องจ้างคนมาถมบ่อ เริ่มงานปลายปี 2563 มาวันนี้เข้าปีที่ 3 ไม้ผลไม้ยืนต้น เจริญเติบโตดีมาก ที่สำคัญคือ ปลาในบ่อเจริญเติบโตดีมาก เศษหญ้า เป็นอาหารปลา ครอบครัวมีความสุข อาหารไม่ต้องซื้อ หนึ่งไร่จะพอเพียงมากสำหรับแรงงานครอบครัว ต้นไม้จะใช้วิธีตัดหญ้า มากกว่าวิธีอื่น

เพราะไม่กระทบรากไม้หลัก ตระไคร้ กิน แจก แลก ขาย อันที่จริงแปลงนี้ ใช้ชื่อคุณพ่อดำเนินการ “โคกหนองนาโมเดล” คนทำจริงคือคนในครอบครัว แรงงานหลักคือ ลูกสาว น.ส.วงเดือน เฉิดวิจิตร คุณแม่แดง เมื่อก่อนป่วยหนัก ปัจจุบันร่างกายดีขึ้น มากๆ เพราะ ได้บรรยากาศร่มรื่น อยู่ภายในโคกหนองนา อากาศบริสุทธิ์ การเกษตรอินทรีย์


ถามว่า “โคกหนองนาโมเด็ล” ตอบโจทย์ได้หรือไม่ คำตอบคือ ภาคการเกษตรเดินทางมาถูกทางเป็นอย่างมาก คนในครอบครัว น.ส.วงเดือน เฉิดวิจิตร ที่ต่อต้าน มาวันนี้ ต้องมารับอาหารที่แปลงโคกหนองนาแห่งนี้ ข้าว ปลา อาหาร พืชผักสวนครัว อันที่จริงแปลงนาผืนนี้ มี 12-0-0 ไร่ มีบ่อเดิม 1 บ่อ ขนาด 1,200 ไร่ เท่ากัน ปล่อยปลาดุก จับกิน แจก แลก ขาย ทุกวัน ทำนาข้าว ปลูกมะพร้าวน้ำหอม 65 ต้น คันดินขนาดใหญ่ ปลูกมะม่วง มะนาว ไผ่ เลี้ยงวัว 16 ตัว รอบสวน รอบบ้านพักอาศัย ปลูกหญ้า เหนื่อยแต่มีความสุข ร่างกายแข็งแรง ที่นี่เป็นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ่อน้ำมีปลา มีรายได้ น้ำสูบรดน้ำต้นไม้ สวยงามมากเพราะมีอาหารปลา มูลปลา สร้างศาลาพักอยู่อย่างมีความสุข ที่สำคัญอย่าแข่งขันกันคนอื่น ให้แข่งขันกับตนเอง ถามว่ารายได้เกิดขึ้นหรือยัง คำตอบคือ “เริ่มมีมาแล้วตั้งต่อปีแรกที่ทำโคกหนองนา” คือ พืชผัก ฟัก แฟง น้ำเต้า แตงไทย ฟักทอง 100-200 บาท / วัน ที่ปลูกตามร่องสวนมะพร้าว มีบ่อน้ำ 1 บ่อ ขนาด 1,200 ลบ.เมตร ดีกว่าทำนา 1 ไร่ ปล่อยปลาลงน้ำ ลืมให้อาหาร 7 วัน ปลาไม่ตาย เพราะมีอาหารธรรมชาติ ในบ่อดิน มูลโค มูลกระบือ พืชผัก ปลาสามารถอยู่ได้


ที่โคกหนองนาโทเดล ต้องสร้างแหล่งอาหารรายวัน มะละกอ ต้องมีรอบสวน ไม้ยืนต้น สักทอง ยางนา พยุง ประดู่ ไม้ใช้สอย ต้องปลูกไว้ 5-10 ปี ใช้ประโยชน์ได้ อายุ 45 ปี พื้นที่ดินต้องครบองค์ประกอบที่มีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีความมั่งคั่ง มีความยั่งยืน ด้วยฐานแนวคิด “สร้างตน สร้างครอบครัว สร้างสังคม” ส่วนปุ๋ยคอกมีจำนวนมาก วัว 16 ตัวเป็นโรงงายปุ๋ยธรรมชาติ บอกต่อคนหนุ่มสาวว่า “วันนี้แรงงานเรามีอย่าหยุดการทำงาน” ที่สำคัญคือ “มีความขยันอย่างฉลาด ปราศจาคอบายมุข”

ความสุขรอเราอยู่ข้างหน้า วันนี้ก็ทำงานอย่างมีความสุข ขอขอบคุณ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเย็นจิตร จองหนาน พัฒนาการอำเภอดอนจาน เครือข่ายโคกหนองนา 114 ครัวเรือน และ 2,478 แปลง ใน 18 อำเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้การดูแลของ ท่าน ศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ที่อำนวยการด้วยดีมาโดนตลอด

วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน