• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

ฝีมือเด็กช่าง จัดเต็มวันไหว้ครู พานเดียวในโลกเกิดขึ้นแล้วที่กาฬสินธุ์

นี่ถ้าไม่บอกว่านี่คืองานไหว้ครู หลายๆ ท่านที่เห็นภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดแบบนี้คงคิดว่าเป็นงานกีฬาสี หรืองานเทศกาลไพรด์ ที่ทั่วโลกและไทยมีกิจกรรมยิ่งใหญ่ในเดือน มิ.ย. ของทุกปี ที่ปัจจุบันสังคมโลกเต็มไปด้วยความหลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือ ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งพูดได้ว่า ตอนนี้ในหลายแห่ง หลายประเทศก็เปิดกว้างสำหรับเรื่องนี้กันแล้ว อย่างวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ก็เช่นกัน ที่เปิดทำการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ก็ให้อิสระกับนักเรียน นักศึกษา ที่มีจำนวนกว่า 4 พันคน แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาของวิทยาลัยฯ ร่วมกัน

สีสันของพานไหว้ครูช่าง ที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ปีนี้ ลูกศิษย์ได้ช่วยกันประดิษฐ์ตกแต่งพานไหว้ครูออกมาแปลกใหม่เป็นประจำทุกปี อย่างเช่นสาขาช่างยนต์ ก็จะเอาอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่องยนต์มาตกแต่งประดับพาน , สาขาช่างโยธา ก็จะออกแบบเก่งหน่อย สร้างแบบร้านคาเฟ่เป็นพานไหว้ครู ส่วนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ก็มาแปลก ทำมะม่วงน้ำปลาหวานเป็นพานไหว้ครู เห็นแล้วน้ำลายสอ ส่วนสาขาการบัญชีก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน เอาต้นผ้าป่ามาทำเป็นพานไหว้ครู ถ้าประดับเป็นธนบัตรจริง ๆ ไม่รู้ว่าหลังเสร็จพิธีเงินจะเหลืออยู่ครบหรือป่าว

และปีนี้พานไหว้ครูที่ได้รับความสนใจจากคณะครูมากที่สุดก็จะเป็นพานไหว้ครูของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม ที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยความประณีต เป็นตัวนกยูงขาว ที่สื่อให้เห็นถึงตัวนักเรียน นักศึกษาเอง ที่เปรียบเสมือผ้าขาว ที่ต้องมารับการอบรมสั่งสอนจากพ่อครูแม่ครู เพื่อให้ได้ความรู้ ความสามารถ นำไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้หลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ แห่งนี้ไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน