• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ Safe Sex สอนวัยรุ่นเรื่องเพศศึกษา ป้องกันปัญหาท้องในวัยเรียน

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกัน และการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ การวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธ์ในโรงเรียนให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 300 คน โดยมีนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และคณะวิทยากรในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันและการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การวางแผนครอบครัวอนามัยเจริญพันธุ์ในโรงเรียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น ได้รับการคัดกรองประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยเจริญพันธ์ ให้เข้าถึงบริการสุขศึกษา คำปรึกษา คำแนะนำ การวางแผนและทางเลือกการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ ให้กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รับการช่วยเหลือและการส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการตามสิทธิประกันสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะดำเนินงานตามโครงการทุกงาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ด้านนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันและการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การวางแผนครอบครัวอนามัยเจริญพันธุ์ในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เกิดผลสำเร็จกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าใจในการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยเจริญพันธุ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและการป้องกันเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ รู้จักอุปกรณ์ในการคุมกำเนิด

สามารถวางแผนครอบครัว ความเข้าใจในเรื่องเพศ มุมมองทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จำนวน 300 คน ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงาน คณะวิทยากร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุพิธพรชัย ประสบความสำเร็จทุกประการ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!