• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ MOU เอกชน เปิดหน่วยฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม ช่วยรักษาผู้ป่วยฟรี

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมร่วมกับเอกชน โดยเอกชนที่ร่วมดำเนินการจะต้องดำเนินการจัดตั้ง “หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์” ภายใต้การรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ตามเกณฑ์และแนวทางการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการ (วัดใต้โพธิ์ค้ำ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเราได้ทำพิธีลงนามในสัญญากับเอกชนเพื่อที่จะร่วมกันจัดตั้ง ศูนย์ฟอกไตเทียมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการที่จะบริการพี่น้องประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไตและมีความจำเป็นจะต้องฟอกไต ลดความแออัดจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ก็สามารถมาขอใช้บริการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้เลย เพราะเทศบาลมีสถานที่ที่สะดวกสบายโดยได้รับความอนุเคราะห์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการ วัดใต้โพธิ์ค้ำ เป็นสถานที่จัดตั้งหน่วยฟอกไตเทียมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันนี้เป็นวันที่ลงนามในสัญญาจึงเป็นวันที่เริ่มต้นนับหนึ่งของความสำเร็จ ซึ่งในสัญญาระบุไว้ว่าไม่เกิน 180 วัน หรือไม่เกิน 6 เดือน ทางเอกชนที่มาลงนามกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก็จะจัดตั้งสถานที่ เครื่องมือ เตียงฟอกไต พร้อมอุปกรณ์โรงกรองน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย สถานที่ต้อนรับ ทำภายในชั้นล่างของอาคารดังกล่าว ให้สมบูรณ์ สะอาด และพร้อมที่จะบริการ แล้วทางเทศบาลก็เพิ่มการบริการขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะมีรถรับ-ส่ง สำหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์ให้เทศบาลไปรับไปส่ง ไม่ต้องเป็นภาระยุ่งยากของญาติพี่น้องผู้ป่วยมารอเวลาฟอกไต เรามีที่จอดรถสะดวกสบายและเงียบสงบ ทั้งนี้เทศบาลได้รับความกรุณา ได้รับความสนับสนุนจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

โดยคุณหมอปิยนุช ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกไต และยังมีอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คือคุณหมอประมวล ไทยงามศิลป์ จะเป็นแพทย์ประจำดูแลศูนย์ฟอกไตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ป่วยเป็นโรคฟอกไต มาใช้บริการศูนย์ฟอกไตของเรา โดยการบริการของเราจะเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ท่านจะไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน