• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ปลูกป่าต้นไม้เปลี่ยนสีภูสิงห์ อนุรักษ์ผืนป่าพร้อมสร้างมนต์เสน่ห์รูปแบบใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

กาฬสินธุ์ภาครัฐภาคเอกชน 4 องค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการจัดการด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพสาธารณสุข ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, เทศบาลตำบลโนนบุรี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าโครงการนำร่องส่งเสริมการท่องเที่ยวมิติใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการต้นไม้เปลี่ยนสี ณ ภูสิงห์” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัย และน่าท่องเที่ยว โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมลงนาม MOU ร่วมกับ นายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี, ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายเข็มทิศ ไชยสาร ประธานชมรมรักป่าภูสิงห์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกป่า ตามโครงการต้นไม้เปลี่ยนสี ณ ภูสิงห์ โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรีในฐานะเจ้าของพื้นที่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนไปหลังสถานการณ์ COVID-19 ผ่านไปแล้ว โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีทรัพยากรที่ตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ซึ่งภาคอีสานขึ้นชื่อเรื่องวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย พระธาตุยาคูมีทะเลธุง วัดพุทธนิมิตที่มีพระพุทธไสยยาสน์ตะแคงซ้าย วัดภูสิงห์มีพระพรหมภูมิปาโล มีวัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไหม, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) จังหวัดกาฬสินธุ์มีเขื่อนลำปาวที่เป็นเขื่อนที่มีสันเขื่อนเป็นดินที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการทำการเกษตร และยังเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่มากที่สุดในประเทศไทย, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ผ่านวัฒนธรรมการกินอาหารอีสานให้เป็นยาสมุนไพรโดยไม่ต้องพึ่งยารักษาโรค อีกทั้งยังเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรส่งอภัยภูเบศแต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองเท่าที่ควร, การท่องเที่ยวเชิญผจญภัย (Adventure Tourism) ขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ์กำลังผลักดันการค้นพบซากไดโนเสาร์ให้เป็นวนอุทยานทางธรณี (GEOPark) ส่งผาแดงเข้าประกวด Unseen Thailand, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Nature-Based Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งทางผู้จัดได้จัดกิจกรรมแรลลี่และปลูกป่าภูเขาเปลี่ยนสี ณ ภูสิงห์ โดยในวันที่ 17 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รับรู้ผ่านกิจกรรมช็อปและแชร์สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนในวันนี้มีกิจกรรมปลูกป่าภูเขาเปลี่ยนสี ณ ภูสิงห์ นอกจากได้ระบบนิเวศน์กลับคืนมา ลดโลกร้อนแล้ว ยังมุ่งหวังที่จะให้ภูสิงห์แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนมาเยือนตลอดทั้งปี โดยมีการปลูกไม้ป่าที่มีดอกไม้บานตามฤดูกาลทั้งปี สลับปรับเปลี่ยนสีตามฤดูกาล โดยมีแรงบันดาลใจจากไปเห็นที่ประเทศญี่ปุ่น คือมีดอกซากุระบานในเดือนเมษายน และต้นไม้เปลี่ยนสีในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่องกันหลายปี ปีนี้เป็นโครงการในเฟสแรก โดยปลูกที่บริเวณบันไดสวรรค์และบริเวณโดยรอบทางขึ้น ปีนี้ปลูกพันธุ์ไม้ 7 ชนิด คือ ลีลาวดีสีขาว ลีลาวดีสีแดง ต้นทองอุไร ต้นเหลืองปรียาธร ต้นราชพฤกษ์ ต้นตะแบก และต้นอินทนิลดอกสีม่วง งานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ ถ้าขาดผู้สนับสนุนโครงการโดยเฉพาะคุณเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้พร้อมวัสดุปลูก และยังมีผู้สนับสนุนภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็งในการร่วมมือกันสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเจ้าภาพหลัก 2 องค์กร ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมองค์กรภาคีเครือข่ายที่ต้องขอขอบพระคุณ ประกอบด้วย บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ, กาฬสินธุ์ ฮอนด้าคาร์,บริษัท ลดา คอสเมติกส์ 2017 (ประเทศไทย) จำกัด , กาฬสินธุ์ออโต้เซลส์, สวนอาหารบ้านโฮม & รีสอร์ท, Assign Computer & OA, ร้านตากอากาศ, รถบ้านภูมิเจริญ, ธ.กุ้งเผา, สวนน้ำตาเยี่ยม, หจก.ทัดทรวงพาณิชย์, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์, เอไอเอส, CP All, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, เครื่องดื่มเป๊ปซี่, โปงลางคาเฟ่, cafe de’ SUPAK, เฮือนคำน้อยคำนาง, ปรัชญารีสอร์ท, แพรวรรณา ผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำท้องถิ่น โดยต้องยกเครดิตให้นายกนักพัฒนาอย่างท่านนายกบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี สื่อมวลชน อ.ตั้ม จาก มมส.ผู้ออกแบบวางผังปลูกต้นไม้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคาร์แรลลี่และปลูกป่า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลที่มาร่วมงานทุกท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในปีต่อๆ ไปจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดีเช่นเคยเหมือนกับการจัดงานในปีแรกปีนี้ ส่วนในปีหน้านั้นเราจะมีการพัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรมปลูกป่าเป็นอย่างไรนั้น ก็ขอให้ทุกท่านรอติดตามชมได้ในเร็วๆ นี้

ด้านนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “วันนี้เริ่มต้นทำบุญ และสร้างพื้นที่สีเขียวให้แหล่งท่องเที่ยวบ้านเรากันค่ะ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ทั้ง 3 ตำบล ได้ร่วมมือร่วมใจกันทอดผ้าป่าต้นไม้หลากสี ภายใต้ชื่อ “ทอดผ้าป่าต้นไม้เปลี่ยนสี –ทำความดีสร้างป่าชุมชนบนภูสิงห์” และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความน่าสนใจ เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่จะมาทำบุญที่วัดพุทธาวาส หรือวัดภูสิงห์ และเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เขาภูสิงห์ในการปลูกพันธุ์ไม้นานาชนิดที่ให้สีสันสวยงามได้ตลอดทั้งปี โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มาเยือนในพื้นที่วัดพุทธาวาส หรือวัดภูสิงห์ ตลอดจนเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่วัดพุทธาวาส หรือวัดภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ การส่งเสริมเพื่อบุคคลให้รับรู้ อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (GEOPARK) ด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า วัดพุทธาวาส หรือวัดภูสิงห์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่นักท่องเที่ยวทั้งพุทธศาสนิกชนที่ขึ้นไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปพักผ่อนหย่อนใจชื่นชมทิวทัศน์ เพราะจากยอดภูสิงห์สามารถมองเห็นวิวโดยรอบอย่างชัดเจน ทั้งภูกุ่มข้าว ภูค่าว ที่้อยู่ไม่ไกลกัน รวมถึงเขื่อนลำปาว และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามและบนยอดภูสิงห์เป็นที่ประดิษฐาน พระพรหมภูมิปาโล พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีขาว ประกอบกับอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ยังเป็นที่นิยมของนักเดินทางที่มาเยือนมากกว่า 4 แสนคนต่อปี (พิพิธภัณฑ์สิรินธร, 2565) เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น แต่สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาต่อยอดขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืนนั้น สิ่งสำคัญจำเป็นคือเรื่องของการบรูณาการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของพื้นที่ ชุมชน ภาคประชาชนที่จะเป็นผู้ดำเนินการหลักนั่นคือเป็นแรงจูงใจที่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจ) จำกัด สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอสหัสขันธ์ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกรณรงค์ให้ชุมชนส่วนราชการ ประชาชน เด็ก เยาวชน รักษ์พื้นที่ด้วยการทำบุญทอดผ้าป่าต้นไม้ และวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนต้นไม้จำนวน 3,000 ต้น พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ด้วยค่ะ ขอให้ออกดอกออกผล เติบโต ส่งผลให้ภูสิงห์เป็นภูเขาต้นไม้เปลี่ยนสีทุกฤดูกาลต่อไปค่ะ”

สีสันภายในงานวันนี้ หลังจาก นายกไข่มุก นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ประธานในพิธีได้ลั่นฆ้องชัยเปิดงานแล้ว ประธานและแขกผู้เข้าร่วมงานได้ยิงหนังสติ๊ก ที่ใช้เมล็ดพันธุ์หุ้มด้วยดินเหนียวเป็นลูกบอล ยิงขึ้นไปยังภูสิงห์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์ปลูกป่า จากนั้นก็ได้มีการแสดงฟ้อนรำประกอบบทเพลงฮักกาฬสินธุ์ และเพลงมนต์ฮักสหัสขันธ์ จากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างสวยงาม ทำให้ทั้งประธานและแขกผู้เข้าร่วมงานอดใจไม่อยู่ เข้ามาร่วมวงฟ้อนรำด้วยกันอย่างสนุกสนาน และยังมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้น

เพราะหลังจากพิธีปลูกป่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พระครูสิริพัฒนนิเทศก์,ดร รักษาการเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ได้อำนวยอวยพรให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เกิดมีสายฝนหลั่งรินตกลงมาเล็กน้อยแล้วหยุดตก เหมือนเป็นพรจากฟ้าส่งให้ผู้เข้าร่วมงานเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย และต่อมาอีกประมาณ 20 นาที ขณะที่ทีมงานจัดสถานเก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มีฝนเทลงมาอย่างหนัก จนเป็นภาพน้ำตกไหลลงมาจากยอดภูสิงห์ ลงมาตามบันไดสวรรค์ 654 ขั้น ให้ได้เห็นเป็นบุญตาตามที่เห็น ที่ถูกนำไปโพสต์เผยแพร่ในโลกโซเชียลจนคนที่เห็นต่างคอมเม้นท์ สาธุ สาธุ สาธุ รับพรออนไลน์จำนวนมาก

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!