• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

กาฬสินธุ์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

วันนี้ (23 มิ.ย. 2566) เวลา 10.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาค ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมความกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ชุมชนมั่นคง ประจำปี 2566 มีการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด จำนวน 1,056 เป้าหมาย จับกุมผู้ค้า 177 ราย ผู้ครอบครอง 378 ราย ผู้เสพ 532 ราย ของกลางยาบ้า 424,391 เม็ด อาวุธปืน 85 กระบอก กระสุน 79 นัด รถยนต์ 2 คัน รถจักรยานยนต์ 11 คัน และของกลางอื่น ๆ อีกหลายรายการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบธงสัญลักษณ์หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดพร้อมใบประกาศ ให้กับผู้แทนหมู่บ้าน จำนวน 90 หมู่บ้าน , มอบใบประกาศให้กับหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมในปีนี้ ยังได้จัดให้มีการแสดงของชมรม To Be Number One โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ ภาคประชาชน และสถานศึกษาในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันต่อต้านยาเสพติดโลก สมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามแผน “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ชุมชนมั่นคง ประจำปี 2566” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน ทั้งในเชิงป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจ พลเรือน สถานศึกษา ตลอดจนภาคเอกชน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย ซี่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดฝึกอบรมฟื้นฟู ฝึกอาชีพ ผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวม 55 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 2,777 คน นับเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ได้ดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมาย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com