• เสาร์. เม.ย. 20th, 2024

มงลงขวัญใจน้องใหม่ ได้มาเพราะความสามารถ

โครงการประกวดขวัญใจน้องใหม่ ของวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่จัดเป็นประจำทุกปี ปีนี้มีสีสันใหม่ๆ หลายคน กับผู้เข้าประกวดที่เป็นตัวแทนของนักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ทั้งช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ สาวบัญชี คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะสาวการโรงแรม ที่โชว์ลีลาความสามารถเด่นกว่าใคร จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้สายสะพายและมงกุฎในที่สุด

โดยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มีนโยบายให้ผู้เรียนในสถานศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยกัน 5 ประการ อันได้แก่ ความรับผิดชอบ วินัย ความผูกพัน มนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรมนำวิชาชีพ ซึ่งทางองค์การนักเรียน นักศึกษาและงานกิจกรรมฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังคุณลักษณะเหล่านี้ให้กับนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่สร้างความผูกพันระหว่างนักเรียน นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องและสถาบันที่ตนเองเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ มีความรักและความผูกพันที่ดีต่อกันระหว่างพี่น้อง จึงได้จัดทำโครงการประกวดขวัญใจน้องใหม่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรักและความผูกพันที่ดีระหว่างพี่น้องร่วมสถาบัน และมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษาที่ตัวเองศึกษาอยู่

สีสันอยู่ช่วงแนะนำตัวผู้เข้าประกวดและการแสดงความสามารถ โดยผู้เข้าประกวดหมายเลข 3 นางสาวปิยะภร พรมวันดี สาว ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ได้แนะนำตัว บอกคติประจำใจว่า สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร ส่วนสโลแกนก็บอกอย่างน่ารักมาว่า “วันไหนที่เธอเศร้า ชวนเราไปกินข้าวได้นะ” หลังแนะนำตัวเสร็จก็โบกมือทักทายกับกองเชียร์ เหมือนอยู่บนเวทีประกวดนางสาวไทยประมาณนั้น

ส่วนที่ได้เสียงกรี๊ด เสียงเชียร์มากที่สุด ก็เป็นตัวตึงจากแผนกการบัญชี ที่ส่งผู้เข้าประกวดน้องใหม่ เบอร์ 9 แนะนำตัวแบบมั่นใจเลยว่า “ดิฉันนางสาวอดิเทพ โพธิกมล แผนกวิชาการโรงแรมส่งเข้าประกวดค่ะ คติประจำใจ ไม่สวยแต่อร่อย ไม่ชอบอ่อย แต่ชอบเธอ สโลแกนค่ะ เด็กสมัยใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้ มีความเป็นผู้นำ สร้างสรรค์สังคม ขอบคุณค่ะ (ฟังไม่ผิด น้องเขาแนะนำตัวว่านางสาวจริงๆ)

ส่วนช่วงการแสดงความสามารถพิเศษ น้องใหม่จากแผนกวิชาการโรงแรม ก็งัดความสามารถออกมาจัดเต็ม เตรียมตัวมาอย่างดี ทั้งหิ้วอุปกรณ์ประกอบการแสดงมาเองจากบ้าน โชว์ลีลานางไห ฟ้อนรำได้อย่างอ่อนช้อย สมกับรางวัลชนะเลิศที่สุดค่า โดยมีนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล สายสะพาย และสวมมงกุฎให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

สำหรับรางวัลขวัญใจน้องใหม่ปีนี้ ฝ่ายหญิง ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข 3 นางสาวปิยะภร พรมวันดี นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชีส่งเข้าประกวด

ส่วนฝ่ายชาย ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข 9 นายอดิเทพ โพธิกมล แผนกวิชาการโรงแรมส่งเข้าประกวด

และวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์แห่งนี้ ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ไม่จำกัดเพศ ให้ได้แสดงออกถึงความถนัดและความสามารถที่มีอยู่ แสดงออกได้เท่าเทียม แต่ก็ยังอยู่ในความควบคุมของคุณครูที่ปรึกษา อยู่ในกฎและกติกา ระเบียบของวิทยาลัยฯ ควบคู่กันไปด้วย

 

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com