• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

ธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ส่งมอบถึงมือกลุ่มเปราะบางจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว

สภากาชาดไทย ส่งมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กลุ่มเปราะบางในระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” แก่ประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสันติ กมลคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง, นายบุญถึง ยานอาษา รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน, นายสุริยัญ รังหอม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ สุวรรณชมภู ผู้อำนวยการกองช่าง, นายก้องสนั่น ภูแสนศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน, พยาบาล และ อสม. ร่วมลงพื้นที่มอบธารน้ำใจฯ จากสภากาชาดไทยในวันนี้

(27 มิ.ย. 2566) นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมกับคณะ ได้เป็นตัวแทนสภากาชาดไทย ในการส่งมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้กับกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย นางหนู ภูอุตตะ อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 43 ม.8 ต.ภูดิน, นางสุภี โสภาพล อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 5 ม.8 ต.ภูดิน, นางละมุล ภูอุตตะ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 ม.8 ต.ภูดิน, นางสมดี ภูบุญมี อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 46 ม.8 ต.ภูดิน, นางสุนี ภูแข อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 18 ม.1 ต.ภูดิน และ นายเจริญ คำจันดี อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 25 ม.1 ต.ภูดิน โดยกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง ได้รับการช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยทั้งสิ้นจำนวน 52 คน

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวให้กำลังใจกับกลุ่มเปราะบางและญาติผู้ดูแลพร้อมชื่นชมการทำงานเชิงรุกของกลุ่ม อสม. ว่า “นี่เป็นบทบาทใหม่ของ อปท. ของ อบจ.กาฬสินธุ์ ก่อนหน้านี้ รพ.สต. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ปัจจุบันนี้ได้กระจายอำนาจคืนให้ท้องถิ่น ซึ่ง อบจ.เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ ได้รับถ่ายโอนภารกิจนี้ ต่อไปเราจะมีหลายเรื่องดีๆ เข้ามา เอาเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อให้ระบบการบริการปฐมภูมิ อย่างบางคนลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วย ให้คนเหล่านั้นได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วงนี้ยังเป็นช่วงแรก ๆ หลังจากมีการถ่ายโอน แต่ปีหน้าเราจะวางแผนระบบสุขภาพให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งหลังจากลงพื้นที่ก็ได้มาเห็นหลาย ๆ อย่าง ทั้งตัวอาคารสถานที่และบริบทของชุมชน มาเห็นเคสของผู้ป่วย เห็นการทำงานของกลุ่ม อสม. ก็จะนำไปออกแบบระบบสุขภาพว่าตำบลนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ จะไม่ได้ระบบเดิมที่กว้างเกินไป ซึ่ง รพ.สต. ทั้ง 51 แห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้ถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ จะเป็น รพ.สต.โฉมใหม่ ที่ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพแก่คนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านนายสันติ กมลคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง กล่าวว่า สภากาชาดไทย ได้ส่งมอบชุดธารน้ำใจฯ จากสภากาชาดไทย มามอบให้กลุ่มเปราะบางในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะ อสม. ได้ทำการสำรวจกลุ่มเปราะบาง ผ่านแอปฯ “พ้นภัย” หลังจากนั้น รพ.สต. ทำการตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติส่งชื่อไปที่สภากาชาดไทย ต่อมาสภากาชาดไทยตรวจสอบรายชื่อ แล้วส่งชุดธารน้ำใจฯ มาให้ รพ.สต เพื่อให้ รพ.สต.และ อสม. เป็นตัวแทนสภากาชาดไทย ส่งมอบของขวัญเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ หลังจากนั้น รพ.สต. ก็ต้องส่งภาพการมอบของขวัญทุกราย รายงานต่อสภากาชาดไทยต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com