• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

พัฒนาชุมชนดอนจาน เข้าร่วมกิจกรรม ผู้นำทำก่อน ต่อยอดสู่ความยั่งยืน ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก ในจวนผู้ว่าฯ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.  ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีนายอุทัย  สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนจาน นำโดย นางเย็นจิต จองหนาน พัฒนาการอำเภอดอนจาน พร้อมด้วย นายวัชรินทร์  เขจรวงศ์  ประธานเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอดอนจาน และตัวแทนครัวเรือน โคก หนอง นา อำเภอดอนจาน ร่วมปลูกผักสวนครัว ได้แก่ ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง กล้วย ฝรั่ง ไผ่หวาน ตะไคร้ พริก มะเขือ  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากแปลงเครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอดอนจาน

วัชรินทร์ เขจรวงศ์ /รายงาน