• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

ประชุมรวมพลคนกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ กำหนดวัน KICK OFF ประกาศเจตนารมณ์ฯ 11 กรกฎาคม 2566

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 6 กลุ่ม เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนให้กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบภายในปี 2567 ตามนโยบาย 3 รวยคือ รวยวัฒนธรรม รวยน้ำใจ รวยสุขภาพ และคุณธรรมหลัก 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู หรือด้านอื่นๆ ตามบริบทของ หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และเครือข่าย โดยจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดวัน KICK OFF ประกาศเจตนารมณ์เป็นจังหวัดคุณธรรม ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์กร 1 ใน 6 เครือข่ายที่จัดอยู่ในกลุ่ม “เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว” ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอีก 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน 2.เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและครอบครัว 3 .เครือข่ายศาสนา 4.เครือข่ายธุรกิจเอกชน 5.เครือข่ายภาครัฐ และ 6.เครือข่ายสื่อมวลชน โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น 1 ใน 8 ของประเทศ และ 1 ใน 2 ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีต้นทุนสูงตามหลักเกณฑ์ความพร้อมขับเคลื่อนพัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดแผนขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบภายใน 5 ปี (2566-2570)

ซึ่งในปีที่ 1 (2566) กำหนดจัดกิจกรรม KICK OFF ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดคุณธรรม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศาลากลางหลังเก่า) เป้าหมายมีกลุ่ม องค์กร เครือข่ายฯ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมฯ ไม่น้อยกว่า 300 องค์กร ภายในงานจะมีกิจกรรมจัดนิทรรศการ เชิดชูคนดีขององค์กร เชิดชูความดี จำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม บริการโรงทานอาหารเครื่องดื่ม เป็นต้น นอกจากนี้ในที่ประชุม พระครูสิริพัฒนนิเทศก์, ดร. เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ยังได้ให้คำแนะนำว่า ปัจจุบันควรส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เด็กเยาวชนมีความสนใจคุณธรรมมากขึ้น และ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขอเชิญชวนให้คนกาฬสินธุ์ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ร่วมกันขับเคลื่อนให้กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ภายในปี 2567 อีกด้วย โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนคนกาฬสินธุ์ทุกภาคส่วน รวมพลังร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดคุณธรรม ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566ที่จะถึงนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-815806ในวันเวลาราชการ

#กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ภายในปี 2567

#KALASIN SMART GREEN CITY