• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

หาดสวนแก้วแคมป์ จัดค่ายเรียนรู้การเกษตรและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนฟรี เพื่อการดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนพื้นที่ทำการเกษตรจริง ริมเขื่อนลำปาว

กาฬสินธุ์ หาดสวนแก้วแคมป์ สวนตาเข็มทิศ เป็นสถานที่เหมาะสำหรับลานกางเต็นท์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อบรม สัมมนา Campsite & Agro Tourism ปัจจุบันได้จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การเกษตรและคุณธรรม เพื่อการดำรงชีวิต ให้เด็กและเยาวชนฟรีๆ ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และก็ได้รับความนิยมมีผู้เข้าอบรมฯ เต็มทุกรุ่น โดยการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของคุณตาเข็มทิศ ไชยสาร เกษตรกรชำนาญการ ผู้ก่อตั้งหาดสวนแก้วแคมป์ ได้ถ่ายทอดการเรียนรู้การดำรงชีวิตด้วยการเกษตรแบบพอเพียง บนพื้นที่ทำการเกษตรจริง ที่ศึกษามาตลอดทั้งชีวิตให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้

โดยล่าสุดค่ายเรียนรู้ที่ผ่านมา มีเด็กนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็ม 100 คน ที่เดินทางมาจากโรงเรียนอนุบาลณัฐชาวดี อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โดยการนำของ ผอ.หนุ่ม พร้อมคณะครูประจำชั้น นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 1 วันเต็ม โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอ โดยคุณพีระพงษ์ เคนทรภักดิ์ ผู้กำกับหนังสั้น “น้องเป็นกะเทย” หลังจากนั้นคุณเพ็ญพิไล อินทสุวรรณ ผู้ดูแลหาดสวนแก้วแคมป์ ได้แนะนำให้รู้จักพื้นที่สวนในพื้นที่ ต่อมาเป็นกิจกรรม เกษตรกรปลูกได้ ขายเป็น แบ่งปัน ช่วยเหลือ โดยคุณตาเข็มทิศ ไชยสาร

ช่วงบ่ายหลังรับประทานอาหารกลางวันแล้ว คุณตาเข็มทิศ ไชยสาร ยังได้พาน้อง ๆ เด็กนักเรียน ทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้เตรียมดิน และกิจกรรมเที่ยวสวน เก็บผัก รู้จักการขาย โดยคุณยายประนอม ไชยสาน ปิดท้ายด้วยการสรุปกิจกรรมเพื่อนำไปปรับใช้โดยคุณพีระพงษ์ เคนทรภักดิ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ ที่เข้าค่ายกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

คุณตาเข็มทิศ ไชยสาร เกษตรกรชำนาญการ ผู้ก่อตั้งหาดสวนแก้วแคมป์ กล่าวกับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ที่คุณตาเล่ามาทั้งหมดนี้อยากสร้างความมั่นใจให้ลูกหลานว่า งานเกษตรไม่ใช่งานที่ต้อยต่ำ แต่ว่าวิชาอื่นๆ ที่เราหัดเราเรียนล้วนแต่เป็นเครื่องมือทำมาหากินทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมที่ต้องตั้งใจเรียนและศึกษาให้มาก คำว่าคุณธรรมคือทำสิ่งที่มีประโยชน์กับพี่น้องและบ้านเมือง เราเป็นเกษตรกรก็มีหน้ามีตาในสังคมได้ อย่างคุณตาก็เคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นกำนัน เขาก็เชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเกษตรอยู่ตลอด จึงอยากให้ลูกหลานตั้งใจศึกษาในค่ายกิจกรรมครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้”

หาดสวนแก้วแคมป์ สวนตาเข็มทิศ ยังเปิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กๆ และเยาวชน อย่างต่อเนื่อง โปรแกรมล่าสุดมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่จะถึงนี้ เปิดรับสมัครฟรี 50 คน ตอนนี้ก็มีผู้สนใจสมัครเข้าเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กว่าจะเป็น “หาดสวนแก้วแคมป์ สวนตาเข็มทิศ”

Vision : หาดสวนแก้วแคมป์ (สวนตาเข็มทิศ) จะเป็นพื้นที่สร้างความสุข ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว กลุ่มเพื่อน และสร้างแรงบันดาลใจ โดยการใช้การเกษตร และธรรมชาติขับเคลื่อน

Mission : ดูแล พัฒนา พื้นที่ สร้างสรรค์กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างทันสมัย ปรับบริการให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย และกลุ่มลูกค้า บนพื้นฐานการเกษตรแบบคุณตาเข็มทิศ โดยเน้นที่การดูแลธรรมชาติโดยรอบ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแรงบันดาลใจ ในการรักธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ปี 2532 เริ่มต้นจากการทำสวนอยู่ฝั่งตรงข้าม คุณตาเข็มทิศมองเห็นโอกาสในการทำสวนในพื้นที่ตรงนี้ จึงเริ่มจัดหา ซื้อ-เช่า ที่ดินเพื่อทำสวนเพิ่มเติม ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง แตงโม ยูคาลิปตัส ตามสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ปี 2544 “ก่อตั้ง” เมื่อลูกเริ่มเติบโต และออกไปเรียนหนังสือที่อื่น คุณตาเข็มทิศเริ่มคิดแนวทางอยากให้ลูกกลับมาทำพื้นที่การเกษตร จึงมีแนวคิดในการอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยตั้งชื่อว่า “หาดสวนแก้ว” เพราะที่นี่อยู่ริมน้ำ มีสวน และให้ชื่อแก้วคือตาผู้เป็นที่รัก ของคุณตาเข็มทิศ

ปี 2547 “ปลูกสร้าง” เมื่อต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงสร้างศาลานั่งพัก อาคาร เพื่อเป็นจุดพัก ฟังบรรยายต่าง ๆ ของผู้เข้ามาเยี่ยมชม ด้วยทุนจากการทำสวนอย่างต่อเนื่อง ในขณะนั้นทางราชการเริ่มมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เรียกว่า “แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร” จึงได้มาบอกว่าแบบที่คุณตาทำอยู่คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงได้มามอบป้ายให้ ตามที่เห็นด้านหน้า แต่การดำเนินการดังกล่าวไม่ต่อเนื่อง จึงมีคนมาขอใช้พื้นที่อาคารจัดกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือ และสถานที่อบรม เป็นระยะเวลาหลายปี

ปี 2563 “ส่งต่อ” เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณตา ครอบครัวจึงได้มีแนวคิดในการนำพื้นที่ที่คุณตาพัฒนามาเป็นที่พัก ที่มีความสะดวกตามสภาพพื้นที่ ในรูปแบบลานกางเต็นท์ และฟาร์มสเตย์ เพื่อได้ให้ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ได้มาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิต เพื่อนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าใจ เห็นความสำคัญของการเกษตรและการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป ที่เห็นในปัจจุบันนี้

หาดสวนแก้วแคมป์ ตั้งอยู่ที่ 53 หมู่ 7 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าไปท่องเที่ยว ออกทริปแคมป์ปิ้ง หรือสนใจจัดกิจกรรม ในหาดสวนแก้วแคมป์ ที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่นาสวนผสม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณแอ้ โทร. 0961797578, คุณโอ 0956621379 หรือ Inbox ที่เพจ “หาดสวนแก้วแคมป์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com