• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

ประชาชนเสียสิทธิ สอบขึ้นบัญชี อส.ไว้ 2 ปี หวังรอโอกาสได้บรรจุแต่ถูกโละบัญชี ร้องก้าวไกล

เนื่องด้วยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร้องทุกข์ เพื่อขอความเป็นธรรมในกรณี การยกเลิกบัญชีผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและสั่งใช้ เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 2 ปี เหลือระยะเวลาอีก 1 ปี เมื่อมีอัตราว่างลง กลับไม่เรียกบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วมาบรรจุและสั่งใช้ แต่กลับเปิดสอบใหม่ โดยประชาชนผู้เสียสิทธิได้เข้ามาร้องทุกข์ผ่าน ดร.แว็ค ชวลิต กงเพชร ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 ปี 2566 และ คณะทำงานพรรคก้าวไกล จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ดร.แว็ค ชวลิต กงเพชร กล่าวว่า วันนี้ผมได้นำตัวแทนประชาชนผู้เดือดร้อน ร่วมกับคณะทำงานพรรคก้าวไกลจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าปรึกษาหาทางแก้ไข และดูแลพี่น้องประชาชนผู้เสียโอกาส กับท่านธวัชชัย รอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ทางป้องกันภัยจังหวัดเข้าร่วมเพื่อชี้แจงในกรณีดังกล่าว โดยชี้แจงว่าทางจังหวัดต้องการคนที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมทางด้านวิชาการ และภาษาจึงมีความจำเป็นต้องเปิดรับสมัครใหม่

ด้านทางประชาชนผู้เสียสิทธิ รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในเหตุผลดังกล่าว เพราะเสียโอกาสในการรอคอยมากกว่า 1 ปี และมีความต้องการให้ทางจังหวัดเลือกวิธีการใช้ลำดับถัดไปตามประกาศเดิมขึ้นมาบรรจุ หากต้องการทักษะทางวิชาการเพิ่มเติม ทางผู้ขึ้นบัญชียินดีให้ทดสอบก่อนเข้าทำงานได้

ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยินดีรับไว้ปรึกษาหารือต่อกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาแนวทางแก้ไขและดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปอย่างไรก็ตามจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 โดยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อทดแทนอัตราว่างในสังกัดฯ จำนวน 9 อัตรา โดยแบ่งเป็น ชาย 6 อัตรา และหญิง 3 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 ก.ค. 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มงานความมั่นคง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 11 ก.ค. 2566