• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

ผลการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้ นายวิเศษ คำไชโย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช จากอำเภอเขาวง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง จัดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 คน พิจารณาจากผู้มีสิทธิตามบัญชีรายชื่อจำนวน 3 คน ผลการเลือกฯ คือ นายวิเศษ คำไชโย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช จากอำเภอเขาวง ได้เป็น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้ประกาศรายชื่อ และรายงานต่อ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามระเบียบต่อไป

#เลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง 27 กรกฎาคม 2566