• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

แบงก์ชาติอีสาน ขอนำส่งสรุปภาวะเศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 2 ปี 2566

แบงก์ชาติอีสาน ขอนำส่งสรุปภาวะเศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 2 ปี 2566 มาเพื่อทราบ ดังนี้

ประเด็นสำคัญ “กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฟื้นตัวเล็กน้อยเทียบกับไตรมาสก่อน แต่หดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันในปีก่อนก่อน”

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังปรับฤดูกาลแล้ว ขยายตัวจากไตรมาสก่อน ตามการบริโภคภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยพิเศษ อาทิ เทศกาลสงกรานต์ วันหยุดยาวที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย รายได้เกษตรเพิ่มขึ้นจากผลผลิตยางพาราและข้าวนาปรัง และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากการลงทุนด้านก่อสร้างที่อยู่อาศัย

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เศรษฐกิจโดยรวมยังคงหดตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง แม้รายได้เกษตรกรและการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวจะช่วยพยุงการบริโภคได้บ้าง ทั้งนี้ เห็นสัญญาณการอ่อนแรงของเศรษฐกิจฐานรากที่ฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ามากขึ้น

สำหรับครึ่งหลังปี 2566 เศรษฐกิจอีสาน ยังมีปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่ารุนแรงมากขึ้นและความไม่แน่นอนของงบประมาณของภาครัฐ ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมล่าช้า ประกอบกับเศรษฐกิจฐานรากยังอ่อนแรงทำให้การบริโภคและการลงทุนหดตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบอินโฟกราฟิก ได้ที่ https://shorturl.at/vCR35