• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

ประกาศ! ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานศิลปะฯ ถิ่นโปงลาง งบ 1.17 ล้านบาท

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ เครื่องเสียง ประดับตกแต่ง มหกรรมศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ถิ่นโปงลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ เครื่องเสียง ประดับตกแต่ง มหกรรมศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ถิ่นโปงลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มเติมได้ที่นี่