• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

มส.แต่งตั้ง “พระครูวรธรรมธัช, ดร.” ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง

เจ้าอาวาสวัดกลาง

มติมหาเถรสมาคมที่ ๑๓๗/๒๕๖๕ แต่งตั้ง พระครูวรธรรมธัช, ดร.

(วรวิทย์ ธมฺมจาโร) อายุ ๖๕ พรรษา ๔๕ ป.ธ.๔ น.ธ.เอก ปร.ด. เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!