• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะแพทย์ พยาบาลในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูติกรรม เพื่อป้องกันภาวะพร่องออกซิเจนแรกเกิด (Birth asphyxia) และการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด (Neonatal resuscitation) เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ไพบูลย์ วรรณศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะแพทย์ พยาบาลในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูติกรรม เพื่อป้องกันภาวะพร่องออกซิเจนแรกเกิด (Birth asphyxia) และการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด (Neonatal resuscitation) เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2566

ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม นำโดยแพทย์หญิงดารินทร์ หริการภักดี ประธานงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะแพทย์ พยาบาลในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูติกรรม ซึ่งมีทีมผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยแพทย์ และพยาบาลทั้ง 18 โรงพยาบาล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลญาณ (ถาวร จิตฺตถาวโร) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์