• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

กาฬสินธุ์ ทุกข์ของชาวบ้าน ผู้รับเหมาจอดรถแบคโฮทิ้งไว้กีดขวางการจราจรนานกว่า 2 เดือน

สืบเนื่องจากการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนพร้อมพรรณอุทิศ เชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมืองสงเปลือย ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างมาเป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยและทำมาหากินในบริเวณนี้ ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นหน้าฝน ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ต้องประสบปัญหา เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ยิ่งช่วงค่ำช่วงกลางคืนยิ่งเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตประจำวันหนัก

ชาวบ้านจึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยเร่งรัดงานก่อสร้างฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพื่อสร้างความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะถนนเส้นนี้มีประชาชนสัญจรค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะช่วงเวลาเข้างาน-เลิกงาน เข้าเรียน-เลิกเรียน ที่มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอาศัยเส้นทางนี้ตลอดทั้งวัน