• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

สุพัฒน์มอเตอร์มอบหมวกนิรภัย ร่วมรณรงค์สวมหมวก 100% ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์ ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ “Kick off พร้อมกันทั้งจังหวัด” รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การกำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ และประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์

โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกอำเภอ ได้จัดกิจกรรม “การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำหนด “Kick off” ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว

ทั้งนี้ รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช กรรมการผู้จัดการ หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวินัยจราจรเป็นเรื่องสำคัญ อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความอันตรายในการขับขี่ ตามสโลแกน “ขับรถด้วยใจ คำนึงถึงความปลอดภัยตัวเองและส่วนรวม”

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com