• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

เตือน 45 จังหวัด “ฝุ่น PM 2.5” เกินมาตรฐาน กาฬสินธุ์สูงถึง 61 มคก./ลบ.ม.

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 10 เมษายน 2565 ณ 07.00 น สรุปสถานการณ์ PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.น่าน จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.แม่ฮ่องสอน จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.สระแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ์  จ.ร้อยเอ็ด จ.ชัยภูมิ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย์

  • ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 44 – 101 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 48 – 110 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 57 – 94 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 49 – 68 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 11 – 18 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 58 – 99 มคก./ลบ.ม.

คำเตือนสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
พื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

(ภาพมุมสูงจากแฟ้มภาพ)