• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

เขื่อนลำปาว น้ำทะลุ 2 พันล้าน ลบ.ม. ออกประกาศเตือน ปชช.ท้ายเขื่อนขนย้ายสิ่งของขึ้นอยู่ที่สูง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โดยนายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการฯ ได้ออกประกาศเรื่องสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว และแนวทางการระบายน้ำ ฉบับที่ 4 ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566 เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ และจากค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคม จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 240 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำ (Service Spillway) ในอัตราวันละ 8.64 ล้าน ลบ.ม. แต่ยังไม่ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มลดลง จึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำเป็นวันละ 12 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 25 ก.ย. 2566 เวลา 12.00 น. แบบขั้นบันไดเป็นต้นไป และจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนถึงประมาณวันละ 20 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในลำน้ำปาวด้านท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงประกาศให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อน บริเวณสองฝั่งลำน้ำปาว ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขนย้ายสิ่งของที่อยู่บริเวณที่ต่ำขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหาย ซึ่งโครงการฯ จะประกาศสถานการณ์น้ำให้ได้ทราบต่อไป

ล่าสุดวันนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 26 ก.ย. 2566 พบมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2,025.00 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 102.27 % สูงกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาถึง 507.01 ล้าน ลบ.ม. วันนี้มีน้ำไหลเข้าอ่าง 21.78 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำออกวันนี้อยู่ที่ 17.78 ล้าน ลบ.ม.

ขอบคุณภาพมุมสูงจาก มหาน้อย ไตรภูมิ และ SAYANPHOTO

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com