• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

เขื่อนลำปาวระดับน้ำเกินความจุอ่างกว่า 54 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำออกวันนี้ 21.56 ล้าน ลบ.ม.

กาฬสินธุ์ เฝ้าระวังปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 11 แห่ง เกินระดับเก็บกัก 100% แล้ว ยืนยันตัวเขื่อนลำปาวแข็งแรงมั่นคง แต่ต้องระบายน้ำออกเยอะ เพราะวันนี้มีน้ำไหลเข้าอ่างถึง 30.56 ล้าน ลบ.ม.

สถานการณ์เฝ้าระวังสภาพอากาศประจำวันที่ 27 ก.ย. 2566 พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีฝนตกกระจายในระดับปานกลางทั่วทั้งจังหวัด อ่างเก็บน้ำขนาดกลางมี 17 แห่ง อ่างที่มีความจุปริมาณน้ำมากกว่า 100% มี 9 อ่าง ประกอบด้วย 1. อ่างฯ ห้วยโพธิ์ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2. อ่างฯ ห้วยสังเคียบ บ้านเหล่าภูพาน ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ 3. อ่างฯ ห้วยสะทด บ้านปลาขาว ตำบลคำบง อำเภอห้วย 4. อ่างฯ ห้วยจาน บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู 5. อ่างฯห้วยมะโน บ้านนาคลอง ตำบลนาคู อำเภอนาคู 6. อ่างฯ ลำพะยัง ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง 7. อ่างฯ สายนาเวียง บ้านกุดสิม ตำบลกุดสิมคุ้มเก่า อำเภอเขาวง 8. อ่างฯ ห้วยแกง ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน และ 9. อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โดยนายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการฯ ได้ออกประกาศเรื่องสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว และแนวทางการระบายน้ำ ฉบับที่ 4 ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566 เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ และจากค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคม จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 240 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำ (Service Spillway) ในอัตราวันละ 8.64 ล้าน ลบ.ม. แต่ยังไม่ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มลดลง จึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำเป็นวันละ 12 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 25 ก.ย. 2566 เวลา 12.00 น. แบบขั้นบันไดเป็นต้นไป และจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนถึงประมาณวันละ 20 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในลำน้ำปาวด้านท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงประกาศให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อน บริเวณสองฝั่งลำน้ำปาว ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขนย้ายสิ่งของที่อยู่บริเวณที่ต่ำขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหาย ซึ่งโครงการฯ จะประกาศสถานการณ์น้ำให้ได้ทราบต่อไป

ล่าสุดวันนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 27 ก.ย. 2566 พบมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2,034.00 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 102.73 % สูงกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาถึง 489.13 ล้าน ลบ.ม. วันนี้มีน้ำไหลเข้าอ่าง 30.56 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำออกวันนี้อยู่ที่ 21.56 ล้าน ลบ.ม.

ด้านนายสุนทร เจริญพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์ ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสอบถามชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากเขื่อนลำปาว ก็พบว่ามีหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 10 หมู่บ้าน ทำให้นาข้าวจมน้ำไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่

นายสุนทร เจริญพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า เขตพื้นที่ตรงนี้เป็นของตำบลห้วยโพธิ์เป็นที่นาของพี่น้องประชาชนจำนวน 10 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำของเขื่อนลำปาวที่ปล่อยมาแบบเป็นขั้นบันได ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากฝนตกเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนาน ทำให้เกษตรกรที่ทำนาได้รับผลกระทบ ทางเทศบาลเองก็ได้มีการให้ผู้นำหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่อยู่พื้นที่ลุ่ม มีสัตว์เลี้ยง เครื่องจักรทางการเกษตร ทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้เก็บขึ้นไปยังที่สูงก่อน เผื่อว่ามีการปล่อยน้ำอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้ท่วมมากขึ้น สำหรับการช่วยเหลือ ก็จะให้เจ้าหน้าที่เกษตรของทางเทศบาล ขอความร่วมมือจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้ไปแจ้งความเสียหายกับทางผู้ใหญ่บ้าน

เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางเทศบาลได้สำรวจให้การช่วยเหลือต่อไป ตามที่สังเกตดูคร่าวๆ ด้วยสายตา คาดว่าพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอยู่ตรงนี้ประมาณกว่า 1,000 ไร่ เพราะเพิ่งจะเริ่มมีน้ำขึ้นเรื่อย ๆ หากมีน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็คงจะมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยพื้นที่ตรงนี้ปีที่แล้วก็ท่วม แต่ท่วมไม่มากเท่าไหร่ จะไปท่วมทางเขต อ.กมลาไสยมากกว่า