• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

จ.กาฬสินธุ์ มอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน สถานศึกษาปลอดภัย เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เครือข่าย จป.กาฬสินธุ์ ประสานพลัง สร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

(10 พ.ย. 2566) ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 “เครือข่าย จป.กาฬสินธุ์ ประสานพลัง สร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดูแลสถานประกอบกิจการให้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง ครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการความปลอดภัยในการทำงาน

โอกาสนี้ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ฯ ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สถานศึกษาปลอดภัย มอบตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)

นางจุฬารัตน์ อินตะเทพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดูแลสถานประกอบกิจการให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา สถานประกอบกิจการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มาให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน สาธิตการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น (CPR) สาธิตการดับเพลิงจากหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ในงานยังมีการออกบูธจากสถานประกอบการ และมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลายอย่าง ที่เป็นสีสันในงานก็เป็นบูธเล่นเกมส์ จับฉลากแจกผักแจกครีมในรั้วลดา ของบริษัท ลดา คอสเมติกส์ 2017 (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานร่วมสนุกเป็นจำนวนมาก

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!