• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

จิตอาสาเมืองน้ำดำ ขับเคลื่อนโครงการจุติสุขาวดีสู่ “ชุมชนกรุณา”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ทางเครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำ ร่วมกับชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด “ชุมชนกรุณา” เกี่ยวกับเรื่องการดูแลช่วยเหลือประชาชน ด้วยการใช้ เมรุเผาศพเป็นสถานที่แจกทาน ใช้พวงหรีดที่ทำจากข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน ในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ และสิ่งของที่ได้จากการจัดงานศพสามารถแบ่งปัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อข้าวสารอาหารแห้ง และยังสามารถแบ่งปันไปยังประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีฐานะยากจน เป็นการส่งต่อด้วยใจของความกรุณา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้เป็นเมืองแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้แนวคิดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ชุมชนกรุณา

โดยได้เปิดโครงการครั้งแรกที่วัดป่าทุ่งศรีเมือง โดยมีภาคประชาชนให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และร่วมลงแรงจัดงานศพด้วยใจ ประชาชนชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมืองคนที่ได้รับมีความพึงพอใจ ในการจัดงานและเห็นว่าการจัดงานศพแบบนี้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามแนวคิดของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้ง 41 ชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

นายพัฒพงษ์ พัฒนลักษณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กล่าวว่า โครงการจุติสุขาวดีของเราจากที่เคยทำมาคือการช่วยเหลือจัดงานศพให้ผู้ยากไร้และครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในชุมชน คราวนี้ก็เลยมาคิดกันว่าเราควรจะมีคำว่ากรุณา โดยการทำเป็นชุมชนกรุณา เริ่มที่เรามาทำเป็นพวงหรีดกรุณากันก่อน โดยสามารถใช้พวงหรีดนี้นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภค บริโภค โดยมาทำที่เมรุเผาศพ เป็นเมรุกรุณา โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภคเหล่านี้มาประกอบในเมรุ แล้วนำไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ในชุมชนที่เราจัดงาน โดยนำร่องชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมืองเป็นโมเดล ขยายไปยังชุมชนต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ใช้คำว่า “ชุมชนกรุณา” อย่างเต็มรูปแบบ เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ ถ้าเป็นดอกไม้ใช้แล้วก็นำไปทิ้งไม่เกิดประโยชน์

ด้าน น.ส.ชวาลา ผลถวิล ประธานชุมชนทุ่งศรีเมืองใหม่ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการชุมชนต้องการอยากจะสานต่อโครงการจุติสุขาวดี อยากจะริเริ่มในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้เป็นโครงการชุมชนกรุณา ในการจัดงานศพอยากจะให้เจ้าภาพงานศพเปลี่ยนจากการใช้ดอกไม้ประดับเมรุ มาเป็นการใช้ของกินของใช้แทน เพื่อที่จะมอบให้ผู้ยากไร้ในชุมชนหรือผู้ที่มาร่วมงานได้นำกลับไปใช้ประโยชน์ โดยครั้งนี้เป็นการประเดิมงานแรกที่ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมืองของเรา

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com