• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

จ.กาฬสินธุ์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 137 ทุน รวมเป็นเงิน 685,000 บาท

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 137 ทุน รวมเป็นเงิน 685,000 บาท ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล โดยมีเด็กออทิสติก เด็กพิการ และผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาเบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 137 ทุน

นายเจษฎา เวียงพล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษา โดยในปีการศึกษานี้ ทรงประทานทุนการศึกษา จำนวน 137 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 685,000 บาท

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับเด็กและผู้ปกครอง ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ว่า ขอให้ผู้ปกครอง นำทุนการศึกษานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ขอให้กำลังใจ ให้ทุกคนมีความอดทนมุ่งมั่นพัฒนาบุตรหลานให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ด้านผู้ปกครอง ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งการพัฒนาศักยภาพคนพิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การได้รับประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ที่พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องใช้ในการดูแลคนพิการได้ระดับหนึ่ง

ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก ปชส.กาฬสินธุ์

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!