• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นางเบญจวรรณ ริทเทอร์ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


(16 พ.ย.66) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางเบญจวรรณ ริทเทอร์ เพื่อน้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี 2566 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ พระเมธีวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

ร่วมพิธีในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 นางเบญจวรรณ ริทเทอร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา บำรุงและบูรณะวัดกลาง พระอารามหลวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,320 บาท และเงินบำรุงโรงเรียนให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลาง วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์