• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

สกจ.กาฬสินธุ์ ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานฯ ประกอบด้วย

นายสมศักดิ์ ผาลาโห หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, นายวิโรจน์ มากพยับ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร, นางสาวยุภารัตน์ ภูถมเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นางสาวรัศมี บุญรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นางสาวพิมพ์ณดา โชติธณพนธ์ปภัส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นางสาวธนิสรา ระคาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นางสาวธนาภรณ์ โสดา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, นายคำรณ ไชยศิริ พนักงานสำนักงาน และ นางสาวชญาณภัศ สินธุศิริ พนักงานสำนักงาน ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ 13 ปี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 มีพ่อค้า ประชาชน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ชาวกาฬสินธุ์ ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเมธีวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยคณะสงฆ์ ได้อนุโมทนาสาธุบุญผู้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทานครั้งนี้ ให้มีแต่ความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลโดยถ้วนหน้าทุกผู้ทุกคน