• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

สภาเกษตรกรกาฬสินธุ์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชนชนเขตอำเภอกุฉินารายณ์ บริการให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร สินค้าต้นแบบ OK Brand ผลิตภัณฑ์สินค้าท่องเที่ยว TPOT และการวิจัยสินค้าซอฟเพาเวอร์ Dino Brand

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาตรี สุมามาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ ร.ต.เฉลิมพล พันพล สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำอำเภอห้วยผึ้ง และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์

โดย ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานฯ นายวิโรจน์ มากพยับ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ น.ส.พิมพ์ณดา โชติธนพนธ์ปภัส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชนชนเขตอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบริการให้ความรู้คำแนะนำเกษตรกร เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร แสดงสินค้าแปรรูปต้นแบบ OK Brand ผลิตภัณฑ์สินค้าท่องเที่ยว TPOT และการวิจัยสินค้าซอฟเพาเวอร์ Dino Brand โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธณภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งระดับอำเภอ และจังหวัด ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทำให้ประชาชนที่มารับบริการประทับใจ มีรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ อย่างมีความสุข

สำหรับ กิจกรรมของสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมจัดบู๊ธนิทรรศการบริการประชาชนและเกษตรกร ๓ ด้านตามยุทธศาสตร์พัฒนากาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ(Smart Green City) ได้แก่ 1. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ได้แก่ การแปรรูปพืชผักสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพและเครื่องดื่ม Green Drinking น้ำปั่นผักสมุนไพรปรับความสมดุลร่างกาย น้ำดอกอัญชัญเพื่อสุขภาพ เพื่อบริโภคและจำหน่าย แจกเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์เพื่อปลูกบริโภคในช่วงฤดูหนาว 2.บริการสินค้าแปรรูปต้นแบบ OK Brand (Organic Kalasin) ได้แก่ น้ำมันกัญชง เพื่อบรรเทาอาการนอนไม่หลับ และลดความเครียดในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 3.ผลิตภัณฑ์สินค้าท่องเที่ยว TPOT และการวิจัยสินค้าซอฟเพาเวอร์ Dino Brand ได้แก่ ผ้าพื้นเมืองและเสื่อกกลายไดโนเสาร์ และการวิจัยผ้าไหมลายไดโนเสาร์มินิโมเคอร์เซอร์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการออกแบบผ้าไหมลายไดโนเสาร์ฯ ให้มีความสวยงาม เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกด้วย โอกาสนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย

 

#KALASIN SMART GREEN CITY #GREEN DRINKING

#OK BRAND #TPOT #SOFT POWER #DINO BRAND