• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์จัดอย่างยิ่งใหญ่ เจ้าภาพงานประชุมใหญ่วิสามัญ TFOPTA 2023

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) พร้อมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) พร้อมจัดพิธี MOU ด้านการท่องเที่ยวร่วมกับสถานศึกษา 8 แห่ง และมีกิจกรรมโปรแกรมทัวร์ One day trip ต้อนรับนักท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับประเทศของ TFOPTA

โดยกิจกรรมวันแรก (21 พ.ย. 2566) เวลา 13.00 น. ที่ห้องดอกเกตุ โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการให้เติบโตสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ในการพัฒนาทักษะสำคัญที่ตลาดแรงงานต้องการ ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ กับ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA), มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์, วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีว่าที่ร้อยตรี เอนก นุรักษ์ ประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามใน MOU หลังจากนั้นเป็นการเปิดเวทีเสวนา “ก้าวไปด้วยกันกับสมาพันธ์ฯ ปี 2567” โดยมีนายสัญชัย ธรรมโหร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในอนาคต

ต่อมาเวลา 18.00 น. ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับครอบครัวสมาพันธ์ฯ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ที่เดินทางมาร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าที่ร้อยตรี เอนก นุรักษ์ ประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย น.ส.ชนิดา ตั้งเทวานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาชิกฯ ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงรับชมวีดีทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมการเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม จากนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ พร้อมชมการแสดงดนตรี Nonstop ของวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอต้อนรับสมาชิกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ที่มาร่วมประชุมฯ และมาท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมแพร โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ ถือว่าเป็นแหล่งผลิตน้ำปลาร้าชื่อดัง “น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ” อีกด้วย

กิจกรรมวันที่สอง (22 พ.ย. 2566) ช่วงเช้าคณะผู้ติดตามได้ออกท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 “ไดโนพาเลาะ” วัดพุทธนิมิต, วัดภูสิงห์, เขื่อนลำปาว, สะพานเทพสุดา และพิพิธภัณฑ์สิรินทร เส้นทางที่ 2 “สายมู ถิ่นภูไท” สักการะหลวงปู่ศิลา, วัดภูคุ้มข้าว, พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นาไคร้ และหอศิลป์กาฬสินธุ์ เส้นทางที่ 3 “กา-สิน ถิ่นเกษตร” สักการะพระธาตุยาคู, วัดป่าวังน้ำเย็น และเรียนรู้วิถีการเกษรบ้านโฮม หลังจากจบทริปคณะผู้ติดตามได้เยี่ยมชมบูธเจรจาการค้าตลาดท่องเที่ยว ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศของสมาชิกสมาพันธ์ ชิม-ช็อปของดีกาฬสินธุ์ บริเวณหน้าห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว

เวลา 18.30 น. เป็นเวทีเสวนา “นโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกับภาคการท่องเที่ยวทั่วประเทศ” ร่วมงานเลี้ยงรับมอบธง ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว ชมการแสดงรำโปงลางจากเจ้าภาพกาฬสินธุ์ ชมการเต้นฮูลาฮูล่า นำเสนอความพร้อมการท่องเที่ยวและ DNA TOURISM ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ เจ้าภาพครั้งต่อไป รับมอบธงส่งต่อการเป็นเจ้าภาพจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ภายใต้การแต่งการธีม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ซึ่งพบว่าทุกท่านที่เข้าร่วมงานต่างพอใจและชื่นชมเจ้าภาพผู้จัดงานในครั้งนี้ว่าจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และจะกลับมาเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้งแน่นอน

ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของค่ำคืนนี้ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานยังได้รับประทานกุ้งก้ามกราม ซิกเนเจอร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ หากใครมากาฬสินธุ์แล้วได้กินกุ้งก้ามกรามจากเขื่อนลำปาว ถือว่าท่านได้เดินทางมาถึงกาฬสินธุ์แล้วจริง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!