• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ เปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเขื่อนลำปาว

วันนี้ (19 ธ.ค. 2566) เวลา 09.30 น. นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมชาร์ลอง โรงแรมชาร์ลอง-บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า โครงการนี้จะมีประโยชน์ในการส่งน้ำและระบายน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จำนวน 306,963 ไร่ ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตโครงการฯ และบริเวณที่ราบลุ่มริมลำน้ำชีทั้งริมฝั่งลำปาวและบริเวณลำปาวบรรจบแม่น้ำชี ทั้งให้อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนใช้เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ ให้บริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำในเขื่อนในการอุปโภค บริโภค การประปาส่วนภูมิภาคและการอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประมาณราคาและแผนการก่อสร้างโครงการ รวม 2,644.718 ล้านบาท โดยมีแผนการก่อสร้างโครงการ 5 ปี หลังจากได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง โดยมีแผนบริหารจัดการการใช้น้ำชลประทาน โดยการติดตั้งระบบโทรมาตรและระบบควบคุมทางไกล (SCADA) เป็นการเสนอติดตั้งอุปกรณ์การตรวจวัดสภาพน้ำ และอุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำของการตรวจวัดปริมาณน้ำ และการควบคุมการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ และทดแทนกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนไม่เพียงพอด้วย

โดยเวทีการประชุมครั้งนี้ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ตอบข้อซักถามและมีการสรุปผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!