• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

กาฬสินธุ์ ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One (To Be Number One Idol) รุ่นที่ 14

วันนี้ (10 ม.ค. 2567) ที่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One (To Be Number One Idol) รุ่นที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้เข้าร่วมการประกวดเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี จากสถานศึกษาทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์สมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น จำนวน 93 คน

นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น้อมนำโครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพสมาชิก To Be Number One ให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้ชื่อการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One หรือ To Be Number One Idol โดยมีเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะเลขานุการโครงการ To Be Number One จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One รุ่นที่ 14 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 ขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โดยปีนี้มีเยาวชนอายุ 15 – 18 ปีบริบูรณ์ จากสถานศึกษาทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์สมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น จำนวน 93 คน จะมีการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าสู่การประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 คน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2567 ณ เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL หรือการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีให้เป็น “ไอดอล” หรือบุคคลต้นแบบของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนใน ทุกๆ ด้าน เช่น การเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด การแสดงออก มีจิตอาสาให้บริการแก่บุคคลอื่นรวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม เป็นสื่อบุคคลในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการปลุกพลัง สร้างกระแสเยาวชนที่ต้องการจะเป็น คนดี  คนเก่ง เป็นคนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนอื่นๆอีกด้วย

สำหรับผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One (To Be Number One Idol) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 ได้รับสายสะพายและทุนการศึกษา จำนวน 8 ราย  ได้แก่  TI 10 นางสาว เนตรนภา วิเชียร มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร  ,  TI 40 นางสาวเพ็ญพิชา ทองสุข  มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร  ,   TI 52 เด็กหญิงมอร์แกน เรเน่ ปีเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ,  TI 67 นางสาวณัฐชานันท์ หริ่มสืบ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ,   TI 59 นางสาวพรนภัส จอมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ,  TI 82 นางสาววิษิษฎา อินทะขันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ,  TI 77 นางสาวพัชรา มาโพนทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  และ  TI 69 นายวีระพงษ์ หนุนฐิติพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี ,  ส่วนรายชื่อสำรองกรณีที่ผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รับทุนการศึกษา จำนวน 2 ราย ได้แก่ TI 27 นายอชิรวัตติ์  ไชยศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  และ TI 75 นางสาวศิรินทิพย์ ตาสา มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

กาฬสินธุ์ พิธีกรทำงานไปด้วยสนุกไปด้วย (ทำงานอย่างมีความสุข)

สีสันภายในงานนี้ เยาวชนผู้เข้าประกวด ต่างโชว์ลีลาบทเวทีการประกวดอย่างสวยงาม เพื่อหวังจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าไปแข่งขันในระดับภาค โดยได้รับเสียงเชียร์และเสียงปรบมือจากผู้เข้าประกวดที่รอคิวขึ้นเวทีและแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจอย่างสนุกสนาน ส่วนคนที่ได้รับแรงกดดันก็คงจะเป็นคณะกรรมการ ที่ต้องลำบากใจในการตัดสิน เพราะผู้เข้าประกวดแต่ละคนมีลีลาน่ารักสดใจแตกต่างกันไป แต่พอมาเห็นสีหน้าของพิธีกรคู่นี้ ที่ต้องประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดทั้ง 93 คน ก็พบมีแต่รอยยิ้ม ไม่มีทีท่าว่าจะเหน็จเหนื่อย กลับกันกับพบว่าพิธีกรคู่ขวัญคู่นี้ ช่างมีความสุขกับการทำงาน มีอารมณ์ร่วมกับผู้เข้าประกวดบนเวที เริ่มขยับโยกตามเพลงเบาๆ เปลี่ยนมาเป็นโยกแรงขึ้น จนที่สุดคงจะอดไม่ได้แล้ว ก็โชว์ลีลาจัดเต็มไปเลย ลีลาเด็ดสุดๆ เหมือนซ้อมกันมา … แต่พอมารู้ประวัติพิธีกรคู่นี้ทั้งสองท่านก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงลีลาเด็ดขนาดนี้ เพราะทั้งคู่เป็นครูสอนเต้นแอโรบิกนั่นเอง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com