• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับภาคอีสาน สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2567

วันที่ 11 มกราคม 2567 ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการ การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต และระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ขอนแก่น, รพ.ธัญรักษ์ ขอนแก่น, อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สสม.) และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ นครราชสีมา ร่วมพิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเด่น จากการนำเสนอผลงานฯ อสม.20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคัดลือกเป็น อสม.ดีเด่นฯ ระดับเขต จำนวน 3 คน และระดับภาค จำนวน 1 คน เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ระดับชาติ และเข้ารับการประกาศเกียรติคุณเขิดชูเกียรติ เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ในวันที่ 20 มีนาคม 2567

ดร.นิรุจน์ อุทธา ประธานกรรมการ คัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ขอขอบคุณ อสม.ทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้เสียสละเวลานำเสนอผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2567

และขอเป็นกำลังใจให้ อสม.ทุกคน มุ่งมั่นทำงานเพื่อสุขภาพชุมชนด้วยอุดมการณ์ต่อไป  สรุปประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนา ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อสม.ดีเด่นปี 2567 พบว่า

  1. อุดมการณ์ อสม.ยังเข้มแข็ง ไม่เปลี่ยนแปลง แม้สังคมจะเปลี่ยนแปลง และปัญหาสุขภาพจะสลับซับซ้อนมากขึ้น
  2. เกิดนวัตกรรมใหม่ เพิ่มขึ้นในยุด 4.0 แต่ไม่ทิ้งรากเหง้าภูมิปัญญาชุมชน
  3. มีผลงานเป็นรูปธรรมชัดเจน
  4. ยาเสพติดในชุมชนมากขึ้น ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
  5. การประสานงานแบบบูรณาการมีความสำคัญ และเข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะเครือข่ายตำรวจ

เพราะ อสม.ทุกคน เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด อสม.จีงเปรียบเสมือนเนื้อนาบุญของสังคมไทย ตราบนานเท่านาน

#คัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ภาคอีสาน ปี 2567