• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเสริมพลังพัฒนาศักยภาพภายในเพื่อขับเคลื่อนองค์กรรองรับตัวชี้วัดสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์ Smart Green City ปี 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์2567 เวลา 10.00 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ผาลาโห หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, นายวิโรจน์ มากพยับ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมพนักงานฯ ประชุมเสริมพลังพัฒนาศักยภาพภายใน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรรองรับตัวชี้วัดสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์ Smart Green City ปี 2567


วาระสำคัญในการประชุมเสริมพลังฯ ประกอบด้วย ความภูมิใจกับผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมเมืองสีเขียวอัจฉริยะ(Kalasin Smart Green City) ได้แก่ การขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตร กาฬสินธุ์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก, การพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว TPOT(Tourism Product of Thailand), การวิจัยพัฒนาผ้าไหมลายไดโนเสาร์มินิโมเคอร์เซอร์ ซอฟต์เพาเวอร์ครั้งแรกของไทย หนึ่งเดียวของโลก, การขับเคลื่อนภาพยนตร์เรื่อง Kalasin Jurassic New World: ผ่ามิติทะลุโลกล้านปี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด, พัฒนา Dino Brand. OK Brand การประสานงานเรื่องน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ กับ อบจ.กาฬสินธุ์, การขับเคลื่อนสินค้า GI ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, การวิจัยพัฒนาแปรรูปสินค้าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 การประกาศนโยบายสาธรณะให้ปี 2567 เป็นปียุวเกษตรกร เกษตรอัจฉริยะ และน้ำเพื่อการเกษตร เป็นต้น ฯลฯ ซึ่งเป็นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ Kalasin Smart Green City ร่วมกับการวางแผนดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2567 จำนวน 4 ตัวชี้วัด และการสนองนโยบายจังหวัดด้วยการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการประชุมฯเพื่อดำเนินการคัดเลือก “สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช” แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ราย และเตรียมวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งกำหนดเป็นวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โอกาสนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อพนักงานฯ จึงได้จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับพนักงาน เนื่องในวันตรุษจีน ปี 2567 ขอให้มีกำลังใจในการทำงาน เจริญก้าวหน้า โชคดีมีชัย สุขภาพแข็งแรง และมีความสุข ตลอดไป

#สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ #องค์กรแห่งมิตรภาพและความสุข